Titulinis
Bendradarbiavimas su Europos kultūros kelių institutu
Tarptautinės paveldosaugos konvencijos ir pagrindinės temos: dabartis ir perspektyvos

Tarptautinės paveldosaugos konvencijos ir pagrindinės temos: dabartis ir perspektyvos

Vilniaus konferencija
Lietuva
2007 m. spalio 11 - 13 d.
 
Konferenciją "Tarptautinės paveldosaugos konvencijos ir pagrindinės temos: dabartis ir perspektyvos" organizuoja Parlamentinės asamblėjos Kultūros paveldo pakomitetis kartu su Europos Tarybos kultūros, kultūros paveldo ir gamtos paveldo direktoratu, bendradarbiaujant su Lietuvos Vyriausybe.
 
Ši konferencija skirta šalių narių išrinktiems atstovams ir politiniams vadovams, aukštesniems pareigūnams ir ekspertams iš susijusių organizacijų, žiniasklaidai, tarptautinėms vyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms kultūros paveldo srityje ir kraštovaizdžio sektoriuje, nevyriausybinėms organizacijoms ir tyrėjams. Dalyvių skaičius ribojamas iki šimto žmonių. Konferencija vyks anglų ir prancūzų kalbomis.
 
Konferencijos metu bus siekiama kritiškai įvertinti pagrindinius su paveldosauga susijusius tarptautinius aktus (konvencijas, rekomendacijas, chartijas ir t.t.); pabrėžti Europos Tarybos kultūros paveldo konvencijų svarbą; pakelti sąmoningumą apie Europos Tarybos dokumentus įvairiose šalyse, ypač iškeliant konvencijos dėl Kultūros paveldo reikšmės visuomenei pagrindų pasirašymą ir patvirtinimą; padėti gerinti įvairių tarptautinių informacinių dokumentų papildymo ir sinergijos įgyvendinimą; Pabrėžti Baltijos valstybių paveldo papildymą kaip jų vystymosi veiksnius.
 
Numatoma programa:
 
Spalio 11 d. (ketvirtadienis)
 
Dalyvių atvykimas. Registracija. Aplankų dalijimas.
 
14.30 - 15.00 val. POSĖDIS. KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
 
Įžangos žodis. Alfredas JOMANTAS, Kultūros paveldo organizacinio komiteto (CDPAT) pirmininkas, Kultūros paveldo departamento Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas.
 
Pranešėjai:
 • Jonas JUČAS, Lietuvos Respublikos kultūros ministras;
 • Albinas KUNCEVIČIUS, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius;
 • Emmanuelis ZINGERIS, Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Kultūros paveldo pakomitečio pirmininkas, Lietuvos Respublikos seimo narys
 • Daniel THEROND, Europos Tarybos kultūros, kultūros paveldo ir gamtos paveldo direktorato pirmininkas
15.00 - 18.00 val. POSĖDIS. TARPTAUTINĖ PADĖTIS
 
Svarbiausių tarptautinių paveldosaugos aktų tikslų ir įgyvendinimo apžvalga
 
Posėdžio pirmininkai:
 • Jacques LEGENDRE (Prancūzija), Kultūros, mokslo ir edukacijos komiteto pirmininkas (PACE)
 • Juris DAMBIS (Latvija), Valstybinės paveldo apsaugos inspekcijos pirmininkas, buvęs CDPAT pirmininkas;
Bendradarbiavimas dėl tarptautinių organizacijų informacinių dokumentų
 • Mounir BOUCHENAKI: UNESCO ir ICCROM;
 • Jean-Louis LUXEN: ICOMOS;
 • Marina SCHNEIDER: UNIDROIT;
Logika ir sąsajos tarp Europos Tarybos paveldo konvencijų ir jų įgyvendinimo mechanizmo
 • Daniel THEROND, Europos Taryba
 • Gislaine DEVILLERS (Belgija), Europos paveldo tinklas (HEREIN)
Europos Tarybos konvencijų bendradarbiavimas: esminiai integruotosios paveldo konservacijos dokumentai
 • Europos architektūrinio paveldo apsaugos konvencija (Granada)
 • Jean-Michel LENIAUD (Prancūzija), ekspertų komiteto, parengusio konvenciją, narys;
 • Robert PICKARD (Jungtinė Karalystė), Europos Tarybos ekspertas;
Europos archeologinio paveldo apsaugos konvencija (Valeta)
 • Gustaf TROTZIG (Švedija), ekspertų komiteto, parengusio konvenciją, pirmininkas
 • Friedrich LÜTH (Vokietija), Romanų-Germanų komisijos (RGK) direktorius;
18. 00 val. išvykimas į Nacionalinį Operos ir baleto teatrą
 
18. 30 val. Spektaklis C. W. Gluck „Orfėjas ir Euridikė". Lietuvos respublikos kultūros ministro J. Jučo priėmimas
 
Spalio 12 d. (penktadienis)
 
9.00 - 12.30 val. POSĖDIS. EUROPOS TARYBOS KONVENCIJŲ PLĖTRA.
 
Posėdžio pirmininkai:
 • Alfredas JOMANTAS (Lietuva), Europos Tarybos Kultūros paveldo organizacinio komiteto pirmininkas, Kultūros paveldo departamento Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas.
 • Maire MATTINEN (Suomija) Paminklų ir vietovių departamento direktorė, Nacionalinė paveldo valdyba
Europos Tarybos konvencijų bendradarbiavimas: sąvokų plėtimas ir novatoriškos temos
 
Europos kraštovaizdžio konvencija (Florencija)
 • Jean - Francois SEGUIN (Prancūzija), Europos Tarybos konferencijos dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos pirmininkas
 • Natasa BRATINA - JURKOVIC (Slovėnija), Europos Tarybos konferencijos dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos vice pirmininkė
Kultūros paveldo reikšmės visuomenei pagrindų konvencija (Faro)
 • Jelka PIRKOVIC (Slovėnija), Kultūros paveldo organizacinio komiteto (CDPAT) buvusi pirmininkė;
 • Dag MYKLEBUST (Norvegija), Kultūros paveldo organizacinio komiteto (CDPAT) narys ir buvęs pirmininkas;
Pabaltijo valstybių Kultūros paveldo monitoringo grupės patirtis
 • Helena EDGREN (Suomija), monitoringo grupės pirmininkė, Bjorn VARENIUS (Švedija), Harold HAMRE (Norvegija), Gisle ERLIEN (Norvegija) ir Hans
 • SANDSTROM (Švedija), povandeninio paveldo, pajūrio paveldo, istorinių miestų ir statinių apsaugos darbo grupių pirmininkai.
Apvaliojo stalo diskusija: kultūrinio paveldo apsauga: bendra vizija ir jungtinė atsakomybė
 
Moderatorė: Catherine LALUMIERE (Prancūzija), House of Europe prezidentė, buvusi Europos Tarybos generalinė sekretorė (1989 - 1994)
Pranešėjai pristatys diskusijos temas.
 
Numatomos temos:
- kokie yra specifiniai tarptautinių konvencijų bruožai ir kaip jos papildo viena kitą?
- ar įvairių institucijų bendradarbiavimas yra pakankamas siekiant sukurti tikrą sinergiją tarp esančių dokumentų?
- ar Europos Tarybos specialiosios paveldo konvencijos atitinka šiandienos iššūkius?
- kokios Faro konvencijos ateities perspektyvos?
 
Diskusija
 
12.30 - 14.30 val. Pietūs
 
14.30 - 16.30 val. BAIGIAMASIS POSĖDIS
 
Diskusijos pratęsimas
 
Pirmininkai:
 • Emmanuelis ZINGERIS (Lietuva), Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Kultūros paveldo pakomitečio pirmininkas;
 • Guilherme d'OLIVEIRA MARTINS (Portugalija), ekspertų komiteto, parengusio Faro konvenciją pirmininkas;
Apibendrinimas. Lord McINTOSH (Jungtinė Karalystė), Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos ataskaita
 
18.00 val. Klasikinės muzikos koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje.
 
19.30 val. Priėmimas.
 
Spalio 13 d. (šeštadienis)
 
Pažintinė kelionė po Vilnių. Sugrįžimas planuojamas apie 15 val.
 
Dalyvių išvykimas šeštadienį arba sekmadienį.
 
Kontaktinis asmuo: Alfredas JOMANTAS
Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius
Kultūros paveldo departamentas
Telefonas : +370 52 72 40 84
Faksas : + 370 52 72 40 58
El.paštas : zai@is.lt

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas