Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 30

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-12-05 nuotolinis posėdis

2022 m. gruodžio 5 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

 

 

1. Seredžiaus žydų žudynių vieta ir kapas (u. k. 20654), Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Skrebenų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Aktu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

2. Paminklas ,,Kristus, nešantis kryžių“ (46280), Kauno r. sav., Krūvandų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, kurios patenka į nesuformuotą žemės sklypą..

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

3. Bambininkų kaimo senųjų kapinių (u. k. 20967), Alytaus r. sav., Simno sen., Bambininkų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Aktu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

4. Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (46620), Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Jackagalio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, kurios patenka į nesuformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

5. Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (u. k. 25499), Jurbarko r. sav., Šimkaičių sen., Paparčių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Aktu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

6. Lietuvos partizanų  kautynių ir žūties vietos (46601), Šilalės r. sav., Didkiemio sen., Gerviškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

7. Sovietų Sąjungos teroro aukų žūties vietos (46716), Jurbarko r. sav., Veliuonos sen., Džiaugių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

8. Kęstučio apygardos vado Jono Vilčinsko - Algirdo ir vado adjutanto Juozo Dobrovolskio – Ramūno kautynių ir žūties vietos (46600), Jurbarko r. sav., Šimkaičių sen., Antanavos k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

9. Partizanų ryšininkės Elenos Kasakaitytės kapo (46657), Radviliškio r. sav., Baisiogalos sen., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

10. Lietuvos partizanų Adolfo Motiekaičio – Klevo ir Kazimiero Dūdos – Labučio kapo (47077), Radviliškio r. sav., Sidabravo sen., Skapiškio vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

11. Lietuvos partizano Šukevičiaus kautynių ir žūties vietos (46995), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Repšėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

12. 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jokūbo Šerno gimtosios sodybos vietos (u. k. 23135) Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškio sen., Jasiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – paminklas.

Aktu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, teritorijos ir vizualinio apsaugos pozonio ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

13. 1863-1864 m. sukilėlių būrio vado Igno Račkausko bei sukilimo rėmėjų Račkauskų kapų (46884), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Paberžės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras

 

14. Lietuvos partizanų kapo (46520), Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Ragelių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras

 

15. Lietuvos partizanų žūties (45057), Kretingos r., Kretingos sen., Kvecių k., Šiaulių pl. 25, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

16. Sovietų Sąjungos teroro aukų kapo (45146), Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Pašvitinio mstl., Aleksandro Vainausko g., 14B, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

17. Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (45145), Pakruojo r., Pašvitinio sen., Peleniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

18. Lietuvos partizano Juliaus Balčiūno kapo (45293), Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Lauksodžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma: remiantis istoriniais - archyvinis tyrimais, liudytojų duomenimis suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

 

19. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą spėjamų Dambaukos kaimo senųjų kapinių, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Godūniškių k.

Turima medžiaga apie objektą bus pristatyta posėdžio metu.

Medžiagą pristatys – Kultūros paveldo centras.

 

20. Klausimas dėl tikslingumo rengti Matuliauskų kapo ir Simaškų šeimos kapo nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektus, Vilniaus m. sav., Rokantiškių kapinės.

Papildoma informacija:

Kultūros vertybių registre yra registruoti dailės vertingųjų savybių pobūdį turintys šių kapų antkapiniai paminklai (u. k. 20090, u. k. 20020)

Turima medžiaga apie objektą bus pristatyta posėdžio metu.

Medžiagą pristatys – Kultūros paveldo centras.

 

21. Klausimas dėl tikslingumo rengti Griūčių kaimo senosiose kapinėse, atnaujinto Kryžiaus su Nukryžiuotojo ir Marijos skulptūrėlėmis (u. k. 20337) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą. kaip atskirai kompleksinei kapinių daliai, Utenos r. sav., Utenos sen., Griūčių k.

Turima medžiaga apie objektus bus pristatyta posėdžio metu.

Medžiagą pristatys – Kultūros paveldo centras.

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 30

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas