Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 23

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-11-29 nuotolinis posėdis

2022 m. lapkričio 29 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
1. Klausimas dėl statinio liekanų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Kaišiadorių rajono sav., Kruonio mstl., Slavų g. 11, vertinimo (pakartotinis svarstymas).
Papildoma informacija:
Svarstymo pagrindas – klausimo svarstymą inicijavo archeologas A. K. Pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“  15.13 nuostatas, archeologinių tyrimų metu aptiktos statinių (medžio, mūro ir pan.) liekanos yra vertinamos; ar jos gali būti kultūros paveldo objekto, ar vietovės vertingosios savybės ir turi būti išsaugojamos vietoje (in situ) nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, remdamosi specialistų tyrimų išvadomis. Pateikta archeologo A. K. atliktų archeologinių tyrimų ir MB „Revive architektūros studija“ atliktų architektūrinių tyrimų medžiaga.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Administracinio pastato (u. k. 1179), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Danės g. 17, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 1179) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Administracinio pastato (u. k. 1179), Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Danės g. 17, duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąją savybę „dangos medžiaga ar jos tipas – skalūno plokštelių tipas“.
 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus stačiatikių vienuolyno statinių ansamblio (u. k. 747), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 747) – paminklas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Vilniaus stačiatikių vienuolyno statinių ansamblio (u. k. 747), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 10, kurį sudaro Šv. Dvasios cerkvė (u. k. 27311, Varpinė (u. k. 27312), Vyrų vienuolynas (u. k. 1064), Moterų vienuolynas (u. k. 27313), Vienuolyno namas (u. k. 27314) ir Vakarų vartai (u. k. 27315), duomenis Kultūros vertybių registre (patikslinant kompleksiškumą, teritorijos ribas ir teritorijos vertingąsias savybes). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 44179), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pylimo g. 30, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 44179) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslintiPastato (u. k. 44179), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pylimo g. 30, duomenis Kultūros vertybių registre(patikslinant kompleksiškumą ir teritorijos ribas). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 44180), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pylimo g. 32, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 44180) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Namo (u. k. 44180), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pylimo g. 32, duomenis Kultūros vertybių registre (patikslinant kompleksiškumą ir teritorijos ribas). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 44181) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žemaitijos g. 1, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 44181) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslintiNamo (u. k. 44181) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žemaitijos g. 1, duomenis Kultūros vertybių registre (patikslinant kompleksiškumą ir teritorijos ribas). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Juozapo Tiškevičiaus rūmų ir kitų pastatų komplekso (u. k. 44178), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Trakų g. 1, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (pakartotinis svarstymas).
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 44178) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Juozapo Tiškevičiaus rūmų pastatų komplekso (u. k. 44178), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Trakų g. 1, duomenis Kultūros vertybių registre (dėl pavadinimo, kompleksiškumo, teritorijos ribų patikslinimo). Kompleksinį objektą sudaro: Juozapo Tiškevičiaus rūmai (u. k. 768), Pirmas pastatas (u. k. 34761), Antras pastatas (u. k. 34762), Trečias pastatas (u. k. 34763). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą. Pakartotinai teikiamas akto projektas, patikslintas pagal 2022-11-15 posėdyje išsakytas pastabas.
 
8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 44192) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 10C, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 44192) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Pastato (u. k. 44192) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 10C, duomenis Kultūros vertybių registre (patikslinant kompleksiškumą ir teritorijos ribas). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 44241) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Liejyklos g. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
 
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 44241) – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Pastato (u. k. 44241) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Liejyklos g. 3, duomenis Kultūros vertybių registre (patikslinant kompleksiškumą ir teritorijos ribas). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
10. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47803) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Šv. Stepono g. 25, suteikimo.
Papildoma informacija:
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47803), nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
11. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dengtilčio vandens malūno (u. k. 2155) Šiaulių rajono sav., Bubių sen., Dengtilčio k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 2155) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Dengtilčio vandens malūno (u. k. 2155) Šiaulių rajono sav., Bubių sen., Dengtilčio k., duomenis Kultūros vertybių registre, keičiant kompleksiškumą (iš į kompleksą įeinančio objekto į pavienį kultūros paveldo objektą), nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
12. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vandens malūnui su technologine įranga (u. k. 21977), Šiaulių rajono sav., Bubių sen., Dengtilčio k., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 21977) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Vandens malūnui su technologine įranga (u. k. 21977), Šiaulių rajono sav., Bubių sen., Dengtilčio k., kaip praradusiai kompleksiškumą, nes kompleksinė dalis – Vandens malūnas (u. k. 2155) tapo pavieniu kultūros paveldo objektu – Dengtilčio vandens malūnu. Technologinei įrangai tapus Dengtilčio vandens malūno vertingąja savybe, apsaugą siūloma naikinti (kaip kompleksinei daliai). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
13. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šilėnų vandens malūno (u. k. 2327) Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sav., Šilėnų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 2327) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Šilėnų vandens malūno (u. k. 2327) Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sav.,Šilėnų k., duomenis Kultūros vertybių registre, keičiant kompleksiškumą (iš į kompleksą įeinančio objekto į pavienį kultūros paveldo objektą), nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
14. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vandens malūnui su technologine įranga (u. k. 22557) Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sav., Šilėnų k., panaikinimo.
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 22557) – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Vandens malūnui su technologine įranga (u. k. 22557), Šiaulių rajono sav., Kuršėnų kaimiškoji sav., Šilėnų k., kaip praradusiai kompleksiškumą, nes kompleksinė dalis – Vandens malūnas (u. k. 2327) tapo pavieniu kultūros paveldo objektu – Šilėnų vandens malūnu. Technologinei įrangai (u. k. 22558) tapus Šilėnų vandens malūno vertingąja savybe apsaugą siūloma naikinti (kaip kompleksinei daliai). Akto projektas parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 23

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas