Titulinis
Vertinimo tarybos
Vertinimo tarybų darbotvarkė
2022 - 11 - 21

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-12-14 posėdis

2022 m. gruodžio 14 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-21 numatomi svarstyti klausimai:

 

1. Pabiržės senovės gyvenvietės (u. k. 2759), Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Pabiržės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Gyvenvietė pripažinta valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (toliau – Aktas); 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą sumažinant (teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis; sumažinant vakarinėje–pietvakarinėje dalyje, kiek padidinant šiaurinėje dalyje), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:Kultūros paveldo centras.

 

2. Griežės piliakalnis II su priešpiliu ir gyvenviete (u. k. 23955), Mažeikių r. sav., Židikų sen., Griežės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis II su priešpiliu ir gyvenviete, piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietė paskelbti kultūros paminklais, piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis inicijuotas skelbti valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. Į-63 „Dėl inicijavimo Griežės piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete priešpilį (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36716) skelbti valstybės saugomu“ Griežės piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis inicijuotas skelbti valstybės saugomu; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (priderinant prie kultūros paveldo objektui suformuoto žemės sklypo ribų), vietoje buvusio apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete piliakalniui, piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete priešpiliui nustatant kultūrinį sluoksnį, piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietei – reljefą).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

3. Šiaudinių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete (u. k. 24087), Utenos r. sav., Vyžuonų sen., Šiaudinių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietė paskelbti kultūros paminklais, piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis inicijuotas skelbti valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. Į-64 „Dėl inicijavimo Šiaudinių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilį (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37499) skelbti valstybės saugomu“ Griežės piliakalnio II su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis inicijuotas skelbti valstybės saugomu; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

4. Miškinių pilkapynas (u. k. 16275), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Zoviškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą padidinant (teritorijos ribas, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, praplėsti pietvakarių, pietų, pietryčių–rytų kryptimis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų, šiaurės ir šiaurės rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas, kapus, reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:Kultūros paveldo centras.

 

5. Judinio pilkapynas (u. k. 3223), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Judinio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą sumažinant (teritorijos ribas vakarinėje, šiaurinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, pietvakarinėje, pietinėje, šiaurės rytinėje dalyse – pagal pilkapių paplitimą; sumažinant vakarinėje dalyje, padidinant rytų kryptimi), vietoje buvusio bendro su Judinio pilkapynu II (u. k. 3224) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų, šiaurės vakarų – šiaurės kryptimis), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį ir mitologinį vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:Kultūros paveldo centras.

 

6. Judinio pilkapynas II (u. k. 3224), Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Judinio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą sumažinant (teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų; sumažinant šiaurės vakarinėje, rytinėje–pietrytinėje dalyse), vietoje buvusio bendro su Judinio pilkapynu II (u. k. 3224) vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų kryptimi), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį ir mitologinį vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:Kultūros paveldo centras.

 

7. Liudiškių senovės gyvenvietė (u. k. 17150), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Keblonių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė pripažintas valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, jos plotą sumažinant (teritorijos ribas vakarinėje, šiaurinėje, ir rytinėje dalyse priderinant prie preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, pietinėje – pagal reljefą; sumažinant šiaurinėje dalyje, padidinant vakarinėje, pietinėje ir pietvakarinėje dalyse), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos zonos (patenka Storių kraštovaizdžio draustinį), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:Kultūros paveldo centras.

 

8. Margarovės pilkapynas, vad. Švedkapiais (u. k. 1957), Ignalinos r. sav., Kaziliškio sen., Apkartų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą kiek padidinant (teritorijos ribas priderinant prie geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų; sumažinant vakarinėje ir pietvakarinėje dalyse, padidinant šiaurės vakarinėje–vakarinėje, rytinėje ir pietrytinėje dalyse), vietoje buvusio vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės, vakarų, pietvakarių–pietų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunktyje numatytus reikalavimus, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, sampilų pagrindus juosiančius griovius ir pailgas duobes), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:Kultūros paveldo centras.

 

9. Marijampolės, Meškučių piliakalnis su gyvenviete (u. k. 33188), Marijampoles sav., Marijampolės m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei nustatant reljefą).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

10. Riečių piliakalnis (u. k. 31081), Marijampoles sav., Gudelių sen., Riečių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (

 patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei nustatant reljefą).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

11. Klebiškio piliakalnis su gyvenviete (u. k. 22587), Prienų r. sav., Šilavoto sen., Klebiškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritorija, jo plotą padidinant (teritorijos ribas priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų; teritoriją praplečiant pietų–pietryčių kryptimi ir sumažinant vakarinėje dalyje), vietoje buvusio didelio (visomis kryptimis) apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (vakarų–šiaurės vakarų, šiaurės ir šiaurės rytų kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete piliakalniui nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, pylimą, griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį. 

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

12. Prienlaukio piliakalnis su gyvenviete (u. k. 22969), Prienų r. sav., Šilavoto sen., Prienlaukio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete pripažintas valstybės saugomu.

1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritorija, jo plotą sumažinant (teritorijos ribas šiaurės vakarinėje ir pietrytinėje dalyse priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; teritoriją praplečiant pietvakarių kryptimi ir sumažinant šiaurinėje, šiaurės rytinėje dalyse), vietoje buvusio apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį. 

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

13. Ruklių piliakalnis su gyvenviete (u. k. 24067), Utenos r. sav., Daugailių sen., Ruklių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritorija, jo plotą padidinant (teritorijos ribas rytinėje ir pietinėje dalyse priderinant prie preliminariais ir geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribų, kitose dalyse – pagal reljefą; teritoriją praplečiant šiaurės ir vakarų kryptimis), vietoje buvusio didelio apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunktyje numatytus reikalavimus, piliakalniui su gyvenviete nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei – archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete: reljefą; piliakalnio su gyvenviete piliakalniui: reljefą, aikštelę, terasą, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei: reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį. 

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

14. Bendžiukų piliakalnio (u. k. 3198), Molėtų r. sav., Joniškio sen., Bendžiukų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija 2021 m. parengta Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. Klausimas svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-26 posėdyje, kuriame nutarta sprendimo priėmimą atidėti, svarstyti pakartotinai apibrėžus bendrą Bendžiukų piliakalnio (u. k. 3198), Bendžiukų kapinyno (u. k. 16260), Bendžiukų senovės gyvenvietės (u. k. 16502) vizualinės apsaugos pozonį, atitinkantį Taisyklių, 16.1 punktų reikalavimus, t. y. jį kiek sumažinus.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją piliakalniui palikto nesuformuoto žemės sklypo (laisva valstybinė žemė) ribomis, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas vakarų, šiaurės ir pietų dalyse sutapatinant su geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis, rytinėje dalyje atsižvelgiant į reljefą), vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų nuostatų reikalavimais Bendžiukų piliakalniui (u. k. 3198), Bendžiukų kapinynui (u. k. 16260) ir Bendžiukų senovės gyvenvietei (u. k. 16502) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį (jį sumažinant), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, aikštelę, šlaitus, terasą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:RP.

 

15. Bendžiukų kapinyno (u. k. 16260), Molėtų r. sav., Joniškio sen., Bendžiukų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija 2021 m. parengta Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. Klausimas svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-26 posėdyje, kuriame nutarta sprendimo priėmimą atidėti, svarstyti pakartotinai apibrėžus bendrą Bendžiukų piliakalnio (u. k. 3198), Bendžiukų kapinyno (u. k. 16260), Bendžiukų senovės gyvenvietės (u. k. 16502) vizualinės apsaugos pozonį, atitinkantį Taisyklių, 16.1 punktų reikalavimus, t. y. jį kiek sumažinus.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją kapinynui palikto nesuformuoto žemės sklypo (laisva valstybinė žemė) ribomis, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų nuostatų reikalavimais Bendžiukų piliakalniui (u. k. 3198), Bendžiukų kapinynui (u. k. 16260) ir Bendžiukų senovės gyvenvietei (u. k. 16502) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį (jį sumažinant), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:RP.

 

16. Bendžiukų senovės gyvenvietės (u. k. 16502), Molėtų r. sav., Joniškio sen., Graužinių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Senovės gyvenvietė paskelbta kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija 2021 m. parengta Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. Klausimas svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-26 posėdyje, kuriame nutarta sprendimo priėmimą atidėti, svarstyti pakartotinai apibrėžus bendrą Bendžiukų piliakalnio (u. k. 3198), Bendžiukų kapinyno (u. k. 16260), Bendžiukų senovės gyvenvietės (u. k. 16502) vizualinės apsaugos pozonį, atitinkantį Taisyklių, 16.1 punktų reikalavimus, t. y. jį kiek sumažinus.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis neatitinka teisės aktų reikalavimų, kultūros paveldo objektui nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją senovės gyvenvietei ir Senkapiui (u. k. 6455) palikto nesuformuoto žemės sklypo (laisva valstybinė žemė) ribomis, jos plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas šiaurės vakarinėje, vakarinėje ir pietinėje dalyse sutapatinant su geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų nuostatų reikalavimais Bendžiukų piliakalniui (u. k. 3198), Bendžiukų kapinynui (u. k. 16260) ir Bendžiukų senovės gyvenvietei (u. k. 16502) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį (jį sumažinant), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:RP.

 

17. Pavandenės piliakalnio su gyvenviete (u. k. 5350), Molėtų r. sav., Joniškio sen., Pavandenės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija 2021 m. parengta Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. Klausimas svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-26 posėdyje, kuriame nutarta sprendimo priėmimą atidėti, svarstyti pakartotinai apibrėžus vientisą kultūros paveldo objekto teritoriją.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą padidinant (šiaurės vakarinėje, šiaurės rytinėje dalyse sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto sklypo ribomis, kitomis kryptimis atsižvelgiant į reljefą), vadovaujantis Taisyklių 16.1 papunkčio nuostatų reikalavimais apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (jį sumažinant), nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – reljefą, aikštelę, terasas, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: RP.

 

18. Šlavinkos pilkapis (u. k. 16360), Molėtų r. sav., Joniškio sen., Šlavinkos vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapis pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija 2021 m. parengta Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. Klausimas svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-26 posėdyje, kuriame nutarta sprendimo priėmimą atidėti, svarstyti pakartotinai kultūros paveldo objektui apibrėžus apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapio teritoriją, jo plotą nežymiai sumažinant (šiaurės–šiaurės rytinėje dalyje sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto sklypo ribomis, kitomis kryptimis atsižvelgiant į reljefą), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 13.1 papunkčio nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (sampilus, akmenų vainiką), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:RP.

 

19. Šlavinkos pilkapio II (u. k. 16361), Molėtų r. sav., Joniškio sen., Šlavinkos vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Pilkapis pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija 2021 m. parengta Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. Klausimas svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-26 posėdyje, kuriame nutarta sprendimo priėmimą atidėti, svarstyti pakartotinai kultūros paveldo objektui apibrėžus apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, kultūros paveldo objektui nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapio teritoriją, jo plotą nežymiai sumažinant (atsižvelgiant į reljefą), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 13.1 papunkčio nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, nustatyti vertingąsias savybes (sampilus, akmenų vainiką), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas:RP.

 

20. Žvangučių kapinyno (u. k. 16362), Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Žvangučių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Kapinynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacija 2021 m. parengta Molėtų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva. Klausimas svarstytas Departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-10-26 posėdyje, kuriame nutarta sprendimo priėmimą atidėti, svarstyti pakartotinai kultūros paveldo objektui apibrėžus ne vizualinės apsaugos pozonį, o apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, neapibrėžta apsaugos zona, nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.

Aktu siūloma: Apibrėžti kapinyno teritoriją kultūros paveldo objektui palikto, nesuformuoto žemės sklypo (laisva valstybinė žemė) ribomis, jo plotą nežymiai padidinant (vakarų ir šiaurės kryptimis sutapatinant su geodeziniais matavimais matuoto žemės sklypo ribomis, vakarų ir rytų kryptimis apibrėžti pagal kelio ribą), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių nuostatomis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir šiaurės kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: RP.

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 21

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas