Titulinis
Naujienos
2022 - 11 - 16

Leidybos projektai. Internetinis leidinys „Europos kokybės principai ES finansuojamoms intervencijoms, galinčioms paveikti kultūros paveldą“ jau pasiekiamas skaitytojams

ICOMOS_LIET_Europos_kokybes_principai_2022_ebook-3c4d7af7ee71049dbcea7f71b0d2d9aa.png
„Europos kokybės principai ES finansuojamoms intervencijoms, galinčioms paveikti kultūros paveldą“ yra mokslinis ir švietėjiškas skaitmeninis leidinys, kurio vertimą jau galima skaityti internetinėje bibliotekoje:
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/LIBIS000000247224?q=a049qeogn Pagrindinis ICOMOS Kokybės principų tikslas – pateikti kokybės principų gaires. Tai metodika, skirta rengti bei vertinti ES programavimo ir finansinius mechanizmus, pagal kuriuos teikiama parama įvairiausių sričių veiklai. Ši veikla yra skirtinga ir paprastai nesusijusi su paveldo apsauga, tačiau – tiesiogiai ar netiesiogiai, planuotai ar neplanuotai, net atsitiktinai – gali daryti poveikį kultūros paveldui (architektūros, archeologijos vertybėms, istoriniams miestams ir kaimams, jų dalims, kitoms vietovėms, kraštovaizdžiams ir kt.). ICOMOS pasiūlytieji esminiai socialiniai-kultūriniai ir ekologiniai finansinių mechanizmų kokybės aspektai yra reikšmingi, aktualūs, naujoviški ES lygmeniu.
 
Pagrindinis dėmesys sutelktas į esminį kokybės klausimą, glaustai pateikiamos pagrindinės paveldo apsaugos koncepcijos, tarptautinės chartijos, Europos ir tarptautinės konvencijos bei standartai, atsižvelgiama į supratimo apie paveldo išsaugojimą ir jo praktikos kaitos ypatumus, taip pat į Europos žaliojo susitarimo tikslus. Pabrėžiama, kokią naudą aplinkai, kultūrai, socialiniam gyvenimui ir ekonomikai neša šių gairių taikymas, ir kaip veiksmingai integruoti bei įtvirtinti paveldo dimensiją Europos Sąjungos ir jos valstybių narių socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir kultūros raidos veiklose. Atsižvelgiant į tai, kad kultūros paveldo, kaip
viešojo gėrio, ir atsakomybės už jį pripažinimas yra išankstinė kokybės sąlyga, siūloma priimti kokybei skirtas priemones, didinant informuotumą ir įtvirtinant konservavimo principų bei standartų įgyvendinimą kiekvienu ciklo etapu, nuo programavimo iki įvertinimo.
 
Europos kokybės principai yra skirti visiems suinteresuotiems asmenims (ES ir nacionalinės bei vietos valdžios institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, pilietinei visuomenei bei vietos bendruomenėms, privačiam sektoriui ir ekspertams), tiesiogiai arba netiesiogiai įsitraukusiems į ES finansuojamas intervencines priemones, kurios galėtų paveikti kultūros paveldą, daugiausia statybos paveldą ir kultūrinius kraštovaizdžius. Šios ICOMOS gairės sulaukė didelio
susidomėjimo Europos Sąjungoje, valstybės narės pradėjo versti anglų kalba paskelbtą originalą į nacionalines kalbas. Knyga yra ypač svarbi Lietuvai, nes apie finansinių mechanizmų paveldosauginę kokybę ir paveldo išsaugojimo socialinę bei ekonominę naudą mūsų šalyje dar mažai žinoma.
 
Leidinys yra ICOMOS sukurtos gairės Europos paveldui išsaugoti. ICOMOS LIETUVA lietuviškąjį knygos vertima skiria UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 50-mečiui.
 
Leidinio originalas: European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact on Cultural Heritage (Revised edition November 2020. Manual. ICOMOS International, Paris, 72 p. ISBN 978-2-918086-36-9, ISBN 978-2-918086-34-5). Europos kokybės principus ICOMOS parengė Europos Komisijos pavedimu, atsižvelgdama į Europos kultūros paveldo metų 2018 pavyzdinę ES 6-ąją iniciatyvą „Branginamas paveldas – kokybės standartų kūrimas“ ES finansuojamiems projektams, kurie turi galimybę paveikti kultūros paveldą (European Initiative No 6: Cherishing heritage: developing quality standards for EU-funded projects that have the potential to impact on cultural heritage).

Jūratė Markevičienė, ICOMOS LIETUVA leidinio projekto vadovė, leidinio sudarytoja ir vertėja
Projektą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Paskutinį kartą redaguota2022 - 11 - 18

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas