Titulinis
Naujienos
2022 - 09 - 19

KPD pradeda paraiškų priėmimą Paveldotvarkos programos finansavimui gauti

KPD LOGO-5e7ac7ceebcdb8657f414270310c36e7.jpg
Nuo rugsėjo 1 d. pradedamas paraiškų priėmimas Paveldotvarkos programos finansavimui gauti. Paraiškų priėmimo pabaiga - rugsėjo 30 d.  Paveldotvarkos programą sudaro šios dalys: 1. Tvarkybos darbai saugomuose kultūros paveldo objektuose. 2. Tvarkybos darbai Piligrimų kelio kultūros paveldo objektų sąrašo objektuose. 3. Tvarkybos darbai Šventojo Sosto kultūros paveldo objektų sąrašo objektuose. 4. Taikomųjų mokslinių tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kiti neatidėliotini darbai registriniuose kultūros paveldo objektuose. Paraiškas gali teikti paskelbtų valstybės saugomais ir į Kultūros vertybių registrą įrašytų nacionalinio ir regioninio lygmens kultūros paveldo objektų valdytojai. Paraiškos teikiamos per Kultūros paveldo departamento (toliau – Departamentas) elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS) www.kpepis.lt nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. Pareiškėju negali būti asmuo, jau gaunantis valstybės finansavimą tiems patiems tvarkybos darbams atlikti iš kitų finansavimo šaltinių.
 
►Prisijungti prie KPEPIS galima per elektroninius valdžios vartus arba susikūrus paskyrą su slaptažodžiu.
►Atidarius skyrių ,,Informavimas ir konsultavimas“, pasirenkamas paraiškos teikimo langas ,,Paraiška nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių saugojimo darbų finansavimui“ ir spaudžiama nuoroda ,,Pildyti naują paraišką“.
DĖMESIO! Pildant paraiškos laukelį ,,Prašymas/application“ - įrašyti informatyvią antraštę (pvz., Paraiška finansuoti nurodant kultūros paveldo objekto pavadinimą tvarkybos darbus“).
►Laukelyje ,,Pridedami dokumentai“ išvardinami teikiami dokumentai:
  1. Paraiška pagal Aprašo 1 priedą.
  2. Tvarkybos darbų duomenų sąrašas pagal Aprašo 2 priedą.
  3. Kultūros paveldo objekto atrankos kriterijų balų suteikimo lentelė pagal Aprašo 4 priedą su užpildytomis 1-4 ir 6.1-6.3 eilutėmis (atkreipiame dėmesį, kad šių eilučių kriterijų balai tarpusavyje nesumuojami.
4. Teikiant paraišką valstybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimui, prie paraiškos pateikti Aprašo 10 p. nurodytus dokumentus pagal prašomą finansuoti tvarkybos darbų rūšį.
5. Teikiant paraišką registrinių kultūros paveldo objektų taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kitų neatidėliotinų darbų finansavimui, prie paraiškos pateikti Aprašo 11 p. nurodytus dokumentus.
►Užpildžius visus baltos spalvos laukelius, paraiška turi būti išsaugota ir pateikta.
 
Tinkamų finansuoti paraiškų vertinimas balais pagal prioritetines kultūros paveldo sritis:
1. Objektai, įrašyti į Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 659 „Dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo“  (20 balų).
2. Objektai, kuriems suteiktas kultūros paminklo statusas (15 balų).
3. Valstybės saugomi nacionalinio reikšmingumo lygmens objektai (10 balų).
4. Valstybės saugomi regioninio reikšmingumo lygmens objektai (5 balai).
5. Objektai, tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos Seimo, paraiškos teikimo/įgyvendinimo metu, paskelbtais atminimo metais (nuo 5 iki 10 balų).
6. Objektai, atitinkantys Kultūros ministro trejų metų laikotarpiui nustatytas prioritetines kultūros paveldo sritis (nuo 5 iki 15 balų):
6.1. objektai, priskiriami medinės architektūros paveldui;
6.2. objektai, priskiriami dvarų nekilnojamajam kultūros paveldui;
6.3. objektai, priskiriami inžineriniam (techniniam) paveldui.
7. Objektai, susiję su tarptautinių Lietuvos Respublikos įsipareigojimų paveldo srityje įgyvendinimu (nuo 5 iki 10 balų).
8. Objektai, atitinkantys kultūros paveldo objektų tvarkybos regionuose (apskrityse) prioritetus (nuo 5 iki 10 balų).
9. Objektai, kuriuose prieš atliekant tvarkybos darbus būtini avarijos grėsmės pašalinimo darbai (nuo 5 iki 10 balų).
10. Tvarkybos darbų projektas prisideda prie objekto ir jo aplinkos autentiškumo išsaugojimo/ atkūrimo (nuo 5 iki 10 balų).
11. Tvarkybos darbų projekto aktualumas valstybės istorijos mastu (nuo 5 iki 10 balų).
12. Tautinių mažumų ir (ar) tradicinių religinių bendruomenių (išskyrus Aprašo 2 p. nurodytus atvejus) objektai (nuo 5 iki 10 balų).
13. Objektai, esantys sertifikuotų kultūros kelių sudėtyje ir prisidedantys prie šių kelių aktualizavimo (nuo 5 iki 10 balų).
14. Objektai, kuriuose atlikus tvarkybos darbus, bus vystomos naujos veiklos, padidės lankytojų srautai, bus sukurtos naujos darbo vietos, susijusios su lankytojų aptarnavimu (nuo 5 iki 10 balų).
15. Objektai, kuriuose atlikus tvarkybos darbus, bus naudojami pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu pirminiam naudojimo būdui artimu būdu (paskirtimi), užtikrinančiu tinkamą priežiūrą ir atskleidžiančiu vertingąsias savybes (nuo 5 iki 10 balų).
16. Objekto valdytojų kartu su kitais finansavimo šaltiniais (jeigu tokie yra) skiriamas finansinis indėlis, apskaičiuojamas procentais nuo bendros finansavimo sumos (nuo 1 iki 50 balų, po vieną balą už kiekvieną procentą, bet ne daugiau 50 balų).
 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1024 „Dėl kultūros paveldo objektų tvarkybos regionuose (apskrityse) 2022 – 2024 metų prioritetų“ patvirtinti 2022-2024 metų kultūros paveldo objektų tvarkybos regionuose (apskrityse) prioritetai:
 

Nr.

Apskritis

Prioritetas tvarkybai

1.

Alytaus

Medinis etnografinių kaimų ir istorinių miestelių paveldas

2.

Kauno

Tarpukario modernizmo statiniai

3.

Klaipėdos

Mažosios Lietuvos techninis paveldas ir Pajūrio medinė rekreacinė architektūra

4.

Marijampolės

Sūduvos dvarų kompleksai (parkai ir dvarų ūkinės dalys), piliakalnių tvarkyba

5.

Panevėžio

Mediniai dvarai ir vėjo malūnai

6.

Šiaulių

Istorinių miestelių statiniai ir vėjo malūnai

7.

Tauragės

Mažosios Lietuvos tradicinių statinių kompleksai, piliakalnių tvarkyba

8.

Telšių

Istorinių miestelių statiniai ir mediniai dvarai

9.

Utenos

Istorinių miestelių statiniai

10.

Vilniaus

Vilniaus regiono dvarai, tautinių mažumų paveldas

 
Priimtų ir tinkamų finansuoti paraiškų sąrašai, finansavimą gavusių ir negavusių pareiškėjų sąrašai bus skelbiami Departamento interneto svetainėje www.kpd.lt.
Už paraiškų priėmimą atsakinga Departamento Paveldosaugos ir metodinio skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Adomaitytė, tel. (8 5) 2724106, el. p. violeta.adomaityte@kpd.lt.
 
 
Paskutinį kartą redaguota2022 - 09 - 20

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas