En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007

Vladas Drėma „Vilniaus bažnyčios“

Vlado Drėmos archyvinis palikimas be galo gausus ir įdomus. Jį žymus dailės istorikas ir muziejininkas pradėjo kaupti dar 1941 metais ir uoliai rinko iki pat savo saulėlydžio bibliotekų rankraščių skyriuose, archyvuose, skaitydamas mokslinę literatūrą, susirašinėdamas ir bendradarbiaudamas su istorikais ir menotyrininkais.

Vladas Drėma „Vilniaus namai archyvų fonduose“, XIII knyga

XIII-oji Vlado Drėmos knyga yra jo surinktų istorinių žinių apie Vilniaus namus publikavimo tęsinys.

Vadovaujantis pirmoje knygoje aptartais principais skelbiami V. Drėmos išrašai iš Vilniaus gubernatoriaus bei policijos valdybos bylų apie miesto namų, gatvių, skverų tvarkymą, pastatų remontus. Tęsiama išrašų iš XIX a. periodinės spaudos apie Vilniaus namus, jų savininkus publikacija, talpinamos žinios apie statinius Vilniaus vyskupo ir Špitolių jurisdikose. Skelbiami 1822 m. centrinės miesto dalies valdžios nustatyti gyventojų rinkliavos švietimo reikalams tarifai pateikia papildomų žinių ir apie namus, jų kambarių skaičių. Pabaigoje spausdinamas autoriaus sudarytas architektūros istorijai reikšmingesnių dokumentų sąrašas iš XVIII a. Vilniaus magistrato bylų.

Algimantas Miškinis „Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai“ II knyga

Šioje Vakarų Lietuvos, sąlygiškai tapatinamos su Žemaitija, kultūros paveldui skirtoje „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės“ 3–iojo tomo 2-oje knygoje pateikiama dalies regiono objektų, ištirtų iki 2005 m., medžiaga. Šioje knygoje aprašyti Vakarų Lietuvos urbanistikos paveldo objektai, kurių pavadinimai prasideda N, o baigiasi Ž raide.

Raimundas Klimavičius „Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos problema ir jos sprendimas 1918-1940 metais“

Remdamasis archyviniais šaltiniais, publikuotais dokumentais, memuarine literatūra, Lietuvos ir užsienio šalių tyrinėtojų publikacijomis, autorius nagrinėja Lietuvos kilnojamų kultūros vertybių, įvairias istoriniais laikotarpiais atsidūrusių už šalies sienų, paiešką ir grąžinimą 1918-1940 metais.

Knygoje surinkti ir susisteminti faktai, pateiktos išvados galėtų padėti kurti užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių paieškos ir grąžinimo strategiją, konkrečių veiksmų taktiką, tapti parengiamąja istorine medžiaga tarpvalstybinėse derybose dėl kultūros vertybių susigrąžinimo.

“Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais“

„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ yra kasmetinis mokslinis-informacinis leidinys apie visus metų archeologinius tyrimus Lietuvoje. Šioje knygoje pateikiama informacija apie žvalgymus ar tyrinėjimus už kiekvieną 2006 metais Kultūros paveldo departamento išduotą leidimą. Tokių leidimų 2006 m. buvo išduota 288.

Gregory Ashworth, Peter Howard “Europos paveldas. Planavimas ir valdymas.”

Ši knyga suteikia studentams žinių apie paveldo esmę ir galimybes, jo ryšį su istorija ir kultūra, politinį, socialinį ir ekonominį jo panaudojimą šiuolaikinėje visuomenėje. Tai pirmoji šias temas aptarianti knyga, joje pateiktas naujoviškas požiūris, ji duoda galimybę studentui susipažinti su įvairiais paveldo aspektais.

Surinktas turinys Spausdinimo versija