En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006

Jonas Pleckevičius „Nuo Kauno iki Daugpilio senuoju pašto traktu“

Knygoje aprašomas senasis Lietuvos pašto kelias, XIX a. sujungęs Sankt Peterburgą su Varšuva. Skaitytojas kviečiamas keliauti šio pašto trakto atkarpa nuo Kauno iki Daugpilio ir susipažinti su išlikusiais pašto statiniais – stotimis, kelio apeivių namais, sarginėmis, jų architektūra. Leidinyje aptariama pakelės vietovių istorija, kultūros, architektūros, meno paminklai, pristatomi su tomis vietovėmis susiję žymūs žmonės.
Tai vadovas, kelionę moderniu greitkeliu paverčiantis kelione į krašto praeitį.

"Jewish Cultural Heritage in Lithuania"

*Why a Jewish Heritage Route? Michel Thomas-Penette

*Lithuanian Jews' Community is one of the oldest in Europe. Jews settled in Lithuania in the Mid­dle Ages, and are thought to have lived here even before the 14th century. Dr. S.Alperavičius

*Fate of Jewish Property in Lithuania during World War II. Valentinas Brandišauskas

*Buildings in Vilnius. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė

*Buildings in Kaunas. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė

*The Jewish Legacy in Kaunas Architecture of the Interwar Period. Jolita Kančienė

*Legendary Artistes of the Small Stage. Rūta Skudienė

*The Sacral Heritage of Jewish Culture. Marija Rupeikienė

*Experience of the Reconstruction of some Jewish Synagogues. Irena Staniūnienė

Vladas Drėma - "LDK miesteliai. Archyvų medžiaga"

Nėra brangesnio paminklo žmogui, kaip jo darbų įvertinimas, pripažinimas, kad jie reikalingi, žinomi. Juolab kai kalbama apie viso prasmingo gyvenimo tikslą ir darbą tam tikslui pasiekti.

Vladas Drėma išeidamas paliko gausią archyvinių šaltinių medžiagą, kurią nuo 1941 metų iki pat saulėlydžio rinko daugelyje bibliotekų, archyvų, skaitydamas mokslinę literatūrą, bendraudamas su istorikais, menotyrininkais.

Iš sulesiotų po sakinį sąsiuvinių, ranka primargintų archyvinių išrašų lapelių, atsirado tvarkingai susisteminta medžiaga, virtusi labai svarbiu šaltiniu, atskleidžiančiu Lietuvos kultūros istoriją per visus amžius. Susikaupė didžiulė ryški Lietuvos kultūros ir kultūros paveldo istorijos skrynia.

Zigmantas Kiaupa - "Leituvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.: praradimai ir sugrįžimai"

I. Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių užsienyje samprata

*Kilnojamojo kultūros paveldo užsienyje rūšys

*Kilnojamųjų kultūros vertybių judėjimas

*Kilnojamojo kultūros paveldo užsienyje samprata

*Istorijos šaltiniai užsienyje ir kilnojamasis kultūros paveldas

*Trumpai apie bendrą kultūros paveldą

II. Lietuvos kultūros vertybių kelionės

*Įvadinės pastabos

*Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilnojamųjų kultūros vertybių netektys ir pirmosios jų grąžinimo pastangos iki 1795 m.

Gintautas Zabiela, Eglė Marcinkevičiūtė - "Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais"

Ši „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje" knyga parengta per rekordiškai trumpą laiką po ankstesnės, mažinant susidariusį atsilikimą. Kartu ši knyga -jubiliejinė, išleista praėjus 40 metų nuo pirmojo tokio leidinio pasirodymo Lietuvoje. Šią progą Lietuvos archeologijos draugija pažymėjo 2006 m. lapkričio 17-18 dienomis sukvietusi Lietuvos ir Latvijos archeologus į Dubingius, kur pristatyti naujausi atradimai ir pasidalyta patirtimi leidžiant panašius leidinius Baltijos jūros rytinės pakrantės regione. Susitikime perskaityti pranešimai bus spausdinami kitoje „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje" knygoje. Tačiau jau dabar galima pasakyti, kad prabėgęs 40-metis, operatyviai pristatant mokslinę archeologinių tyrinėjimų informaciją visuomenei, Lietuvą išvedė į pirmaujančių regione šalių gretas. Išvadą iš to galima padaryti vieną: dabar pats laikas leidiniui atsinaujinti, kad pasitempus kaimynams neprarastume turimų pozicijų.

Gintautas Zabiela, Eglė Marcinkevičiūtė - "Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais"

Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje" įžengė į penktą savo gyvavimo dešimtmetį. Per tą laiką jis ne kartą keitė savo išvaizdą, struktūrą, net pavadinimą. Tačiau leidinio misija liko ta pati - kuo operatyviau informuoti visuomenę apie naujausius archeologinių tyrinėjimų rezultatus. Taip jau yra, kad kur kas sparčiau auga tyrinėjamų archeologinių paminklų skaičius, nei tų tyrinėjimų medžiagos publikacijos. „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje " nors kiek užpildo susidarančią spragą. Tai gerai matyti archeologinės tematikos tiriamuosiuose straipsniuose, kurių retame ne­rasime nuorodos į šiame leidinyje skelbiamus straipsnelius. Tačiau keliai, kuriais naujausia archeologinė informacija patenka į metinį leidinį ir jame materializuojasi tegul ir nedidelio straipsnelio pavidalu, ne visuomet būna lengvi. Ne išimtis ir pas­kutinės knygos, tarp jų ir šį.

Surinktas turinys Spausdinimo versija