En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Vertinimo tarybų darbotvarkė

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 gegužės 12 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.

Darbotvarkė:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 m. gegužės 12 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos mažojoje salėje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama darbotvarkė:

1. Komercijos mokyklos pastato, esančio A. Mickevičiaus g. 37, Kauno m. įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas;

2. Vytauto Didžiojo universiteto rūmų (u. k. 37625), esančių Gedimino g. 50, Kauno m. įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimas;

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2014-05-06 posėdis

2014 gegužės 6 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 gegužės 5 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.

Darbotvarkė:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2014-05-06 posėdis

2014 gegužės 6 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti:

1. Rėkyvos dvaro sodybos (622) ūkinio pastato (31210), esančio Šiaulių m. sav. Šiaulių m., Poilsio g. 8, vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2014-04-29 posėdis

2014 balandžio 29 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2014-04-29 posėdis

2014 balandžio 29 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojama svarstyti:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 m. balandžio 28 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame padalinyje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai. Planuojama darbotvarkė:

1. Namo (u. k. 1138, AtV121), esančio V. Mykolaičio - Putino g. 11, Kauno m. duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas;

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 balandžio 28 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.

Darbotvarkė:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 balandžio 28 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje vyks Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai.

Darbotvarkė:

Surinktas turinys Spausdinimo versija