En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Naujienos

Kvietimas dalyvauti EEE finansinio mechanizmo programos potencialių partnerių paieškos seminare

2013-02-06

Kultūros ministerija kviečia į potencialų partnerių paieškos seminarą, organizuojamą įgyvendinant EEE finansinio mechanizmo programą "Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas". Kadangi programoje prioritetas bus teikiamas projektams, įgyvendinamiems su partneriais iš šalių donorių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino), renginiu siekiama sudaryti sąlygas potencialiems projektų paraiškų teikėjams iš Lietuvos užmegzti kontaktą su potencialiais projektų partneriais. Seminaras vyks 2013 m. kovo 15 d. Vilniuje. Daugiau informacijos Kultūros ministerijos tinklapyje.

Albumo „Marijampolė. Partizaninis karas“ pristatymas

2013-02-05

Šių metų vasario 12 d. 17 val. Istorinė Prezidentūra Kaune kviečia į Tauro apygardos partizaninio karo dalyvių fotografijų albumo, kuriame pasakojama apie laisvės kovas Suvalkijoje 1944–1955 metais, pristatymą. Į albumą sudėta per tūkstantį partizanų, jų rėmėjų, ryšininkų nuotraukų bei dokumentų, aptariami reikšmingesni mūšiai, pateikiamos iškilesnių kovotojų biografijos. Albumui nuotraukas pateikė per 120 talkininkų. Pristatyme dalyvaus albumo sudarytojai Justinas Sajauskas ir Stanislovas Sajauskas, partizanų dainas atliks LSMU Veterinarijos akademijos folklorinis ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis).

Kultūros vertybių registre – Biržų evangelikų reformatų paveldas

2013-02-04

Kultūros paveldo departamento Vertinimo taryba, vadovaujama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininko mokslų daktaro Romo Pakalnio, nutarė įrašyti į Kultūros vertybių registrą Biržų evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksą, suteikiant jam teisinę apsaugą. Šiam kultūros paveldo objektui patvirtintas regioninio reikšmingumo lygmuo.

Kultūros paveldo apskaitos planavimas 2013 m.

Informacija kultūros paveldo objektų savininkams, valdytojams, savivaldybių administracijoms ir bendruomenių atstovams:

Informuojame, kad šiuo metu Kultūros paveldo departamentas rengia kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2013 m., sąrašus. Prioritetai teikiami tiems objektams, kuriems kyla sunaikinimo grėsmės bei planuojama juose atlikti tvarkybos, restauravimo darbus. Prioritetas bus skiriamas kultūros vertybėms, kurias numatyta tvarkyti Europos Sąjungos fondų ir kt. tarptautinės paramos lėšomis.

Savavališkus statinius Raudondvario dvarvietėje – griauti

2013-01-31

Vilniaus rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą byloje dėl neteisėtų statinių Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje esančio Raudondvario dvaro sodybos teritorijoje.

Šioje dvarvietėje vienas iš jos savininkų Juozas Podrezas, neturėdamas statybą leidžiančių dokumentų, susirentė pagalbinio ūkio paskirties statinius: gelžbetoninį garažą bei pašiūrę. Raudondvario dvaro sodyba yra įrašyta Kultūros vertybių registre.

Valstybė parėmė privačius kultūros paveldo valdytojus

2013-01-24

Pagal nuo 2006 metų veikiančią kompensavimo programą valstybė kompensuoja privatiems kultūros paveldo savininkams dalį asmeninių lėšų, skirtų įvairiems jų valdomų objektų tvarkybos darbams. Jiems jau išmokėtos kompensacijos už praėjusius 2012 metus.

Sugrįžtantys dvarai (17). Švėkšnos dvaro sodyboje grafienė tęsia Pliaterių tradiciją

2013-01-22

Švėkšnos dvaro sodyba Šilutės r. – viena iš nedaugelio dvarų sodybų Lietuvoje, kuriose šeimininkauja istorinių šeimų palikuonys, tebetęsiantys garbingas giminės tradicijas ir puoselėjantys vietos dvasią. Atkūrus teisę į nuosavybę, Švėkšnos dvarą atsiėmė grafienė Felicija Laima Broel – Pliaterienė. Pliateriai Švėkšnos dvarą valdė nuo XVIII a. antrosios pusės.

Lietuvos pilių ir dvarų renesansas

2013-01-22

Lietuvos dvarų ir pilių asociacija sausio 24 d. ketvirtadienį 12 val. Vilniaus Rotušėje organizuoja iškilmingą metinį renginį „Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos perspektyvos – pilių ir dvarų renesansas Lietuvoje“.

Kuriama kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema

2013-01-17

2013 m. sausio 10 d. Kultūros paveldo departamento darbuotojams buvo pristatytas kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimo projektas. Projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonės "Pažangios elektroninės paslaugos VP2-3.1-IVPK-14-K".

Projekto tikslas - sukurti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą KPEPIS, kuri prisidėtų prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, administracinių procedūrų supaprastinimo ir intensyviau įtrauktų visuomenę į paveldo išsaugojimą.

Mokslinė konferencija „Ekologiška architektūra 2013“

2013-01-16

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Ekologiška architektūra 2013“ (konferencijos tinklapis). Konferencijos „Ekologiška architektūra“ tikslas - aptarti darnaus vystymosi principų ir ekologinio projektavimo nuostatų taikymo architektūriniame projektavime ir aplinkos formavime klausimus, pasidalinti Lietuvos patirtimi šioje sityje su užsienio šalių mokslininkais, nustatyti ekologinio projektavimo ir aplinkos formavimo estetinius ir technologinius ypatumus atsižvelgiant į mūsų krašto klimatines sąlygas, sociokultūrines ir kitas ypatybes.

Surinktas turinys Spausdinimo versija