En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Pranešimai spaudai

Etnografinės Zervynos bus saugomos

Kultūros ministro Arūno Gelūno įsakymu etnografinė Zervynų kaimo gyvenvietė paskelbta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

2006-aisiais Kultūros paveldo departamentas, vykdydamas Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimus dėl Lietuvos medinio kultūros paveldo ir etnografinių kaimų išsaugojimo, valstybinei įmonei „Lietuvos paminklai“ užsakė parengti Zervynų kaimo apsaugos specialųjį planą.

Patvirtintas Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete apsaugos specialusis planas

Kompleksinis fortifikacinis įrengimas - Pakalniškių piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete (Kauno raj., Samylų sen.) bus saugomas pagal specialiajame plane nustatytus paveldosaugos reikalavimus. Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius tikimasi išryškinti ir atskleisti Pakalniškių piliakalnio kraštovaizdinę, istorinę vertę.

Europos paveldo dienos baigsis didingos barokinės vargonų muzikos akordais

Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 13.00 val. kviečiame iš naujo atrasti vienintelį iki mūsų dienų išlikusį barokinio parko ir rūmų ansamblį pačioje Vilniaus širdyje (Antakalnyje), kadaise buvusioje galingiausių Lietuvos giminių Sapiegų rezidencijos vietoje. 16.00 val. kviečiame į baigiamąjį koncertą Vilniuje Šv. Kazimiero bažnyčioje pasiklausyti XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikos iš Sapiegų tabulatūros.

Rugsėjo 17 – 26 d. kviečiame į Europos paveldo dienas

Šiais metais Kultūros paveldo departamentas, kviesdamas į Europos paveldo dienas tema „Šeima ir kultūros paveldas“, ragina prisiminti žymiąsias istorines Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gimines ir jų kultūrinį palikimą. LDK XV a. - XVIII a. iškilusios didikų giminės išsiskyrė skirtinga kilme, išpažįstama įvairia religija, užimamomis pareigomis, titulais, rezidencijomis, valdomais turtais (jų valdos driekėsi nuo Žemaitijos iki Dniepro ir Podorės), išsilavinimu, kultūrinio ir ūkinio progreso plėtojimu.

Įsibėgėjo Kauno tvirtovės komendanto rūmų interjero restauravimas

Tęsiami Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso komendanto rūmų (Gedimino g. 25, Kaunas) interjero konservavimo restauravimo darbai. Šiais metais jau pabaigti centrinės rūmų laiptinės ir antro aukšto vienos iš reprezentacinių salių (buv. štabo pavaduotojo kabineto) paveldosaugos tvarkybos darbai.

Vilniaus Šv. Stepono bažnyčios fasadai pasipuoš pelenų spalva

Prie reto Lietuvos manieristinės architektūros paminklo - Vilniaus Šv. Stepono bažnyčios – ir toliau pluša restauratoriai. Šių metų bažnyčios fasadų restauravimo projekte numatyta renesansinė fasadų apdaila ir sgrafitinio dekoro atkūrimas. Bažnyčios fasadai pradedami tinkuoti renesansui būdingu tamsiai pilku tinku su pelenais. Šiems darbams 2010 m.

Rygos-Tilžės kelio Grinių užkardos pastatas paskelbtas kultūros vertybe

Kultūros paveldo departamento primoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įtraukė Rygos - Tilžės kelio Grinių užkardos pastatą (Kelmės r., Pakražančio sen.). Architektūrinėmis vertingosiomis savybėmis pasižyminčiam statiniui suteiktas vietinis reikšmingumo lygmuo.

Likviduojama Baisogalos dvaro sodybos malūno avarinė būklė

Kultūros paveldo departamentas gelbėja griūvančius paveldo objektus visais įmanomais būdais. Šiais metais vienam iš kultūros paminklų - Baisogalos dvaro sodybos malūnui – departamentas skyrė 200 000 Lt Dar 5000 Lt atseikėjo Lietuvos veterinarijos akademija. Už šias lėšas bus atliekami būtiniausi Baisogalos vėjo malūno tvarkomieji paveldotvarkos darbai, reikalingi pastato sustiprinimui ir esamos būklės likvidavimui. Darbus atliks UAB „Ateities statyba“.

Naujas Palangos bažnyčios stogas spindi tartum auksas

Tęsiami Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios restauravimo darbai. Šiais metais keičiama sena, dažyta, cinkuotos skardos stogo danga. Naujasis bažnyčios stogas baigiamas dengti vario skarda. Tad vienas gražiausių pajūrio statinių palangiškių ir miesto svečių dėmesį jau traukia auksu tviskančiu rūbu.

Pasibaigus Žolinės atlaidams, Pivašiūnų bažnyčioje bus tęsiami interjero restauravimo darbai

Praėjusį šeštadienį Alytaus rajone praūžusi audra nepadarė didesnės žalos kultūos paveldo objektui - Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai. Vėtra tik nežymiai įlenkė bažnyčios stogą ir sulankstė bažnyčios stogo metalinį paauksuotą kryžių. Tad išvengta didelių nuostolių, tuo labiau, kad Pivašiūnų bažnyčioje valstybės biudžeto lėšomis jau kelinti metai atliekami įvairūs konservavimo, restauravimo ir remonto darbai.

Surinktas turinys Spausdinimo versija