En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Pranešimai spaudai

Kražių bažnyčioje – restauratoriai ir grigališkasis choralas

Jau šiomis dienomis Kražių Švč.Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje restauratoriai pratęs tvarkybos darbus. Anksčiau buvo restauruoti bažnyčios bokštai ir stogas, o dabar imamasi šventovės fasadų.

Kultūros paveldo departamento Vilniaus padalinys turi naują vadovą

Rugpjūčio 1 dieną darbą Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame padalinyje pradeda naujas jo vadovas, žinomas paveldosaugininkas Vitas Karčiauskas. Šias pareigas jis užims tarnybinio kaitumo būdu pagal Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnį.

Unikalus medinis Biržuvėnų dvaras pakilo iš degėsių

Kultūros paveldo departamento komisija priėmė Biržuvėnų dvaro ponų name atliktus restauravimo darbus. Šis Telšių rajone esantis dvaras – vienas iš dviejų Lietuvoje išlikusių medinių tokio tipo XVIII - XX a. pirmos pusės dvarų, kuriems pavyko iki mūsų dienų išlaikyti savo struktūrą, kompleksiškumą, o taip pat vienintelį Lietuvoje išlikusį XVIII a. viduryje mediniais etninės architektūros pastatais užstatytą reprezentacinį kiemą.

Istorinei Klaipėdai gresia „stiklainių“ invazija

Kultūros paveldo departamentas susipažino su Klaipėdos apygardos prokuratūros kaltinamuoju aktu KPD Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjui Nagliui Puteikiui dėl piktnaudžiavimo tarnyba nevykdant teismo sprendimo, todėl valstybė patyrusi didelę žalą.

Paveldo dienos atvers sienų tapybos lobius

Rugsėjo 16 – 25 dienomis Lietuvoje vyks kasmetiniai Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ renginiai, kuriuos organizuoja Kultūros paveldo departamentas kartu su miestų ir rajonų savivaldybėmis. Šiais metais jų tema – „Paslėpti lobiai. Sienų tapyba“. Ji oficialiai skelbiama balandžio 18-ąją, minint Tarptautinę paminklų apsaugos dieną.

Restauratoriai sutaupė Degučių bažnyčios interjerui

Baigta restauruoti ir konservuoti vienintelė Europoje trikampė medinė Degučių Šv.Vincento Ferero bažnyčia, esanti Šilutės rajone. Atliktus darbus priėmusi komisija, sudaryta iš Restauravimo tarybos, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio bei Šilutės savivaldybės specialistų pasidžiaugė, jog prieš tai eksterjerą sutvarkiusi bendrovė UAB „Žibai“ sutaupė pinigų, kurių pakako ir interjerui atgaivinti. Visi šios išskirtinės kultūros vertybės tvarkybos darbai įgyvendinti iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Kauno Žaliakalnis turi apsaugos planą

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas patvirtino Kauno Žaliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos ribų specialųjį planą.

Šią istorinę Kauno miesto dalį 1996 metais buvo pasiūlyta įregistruoti kaip kultūros vertybę, o 1999-aisiais Žaliakalnis įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro urbanizuotų vietovių sąrašą.

Privatiems paveldo valdytojams išmokėtos kompensacijos

Valstybė kompensuoja privatiems kultūros paveldo savininkams dalį asmeninių lėšų, skirtų įvairiems jų valdomų objektų paveldosaugos tvarkybos darbams. Kompensavimo programa veikia nuo 2006 – ųjų. Iš viso 2006 –2010 metais kompensacijoms teko 3mln.783,288 tūkst. Lt.

887,980 tūkst. Lt skirta už 11 dvarų taikomuosius tyrimus ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus.

Apskritai dvarų savininkams skirtos kompensacijos sudaro 23,5 proc. visų išmokėtų kompensacijų

Vilniaus valdžios vizijos Trakų Vokės dvare

Vilniaus miesto savivaldybei perimant iš valstybės vieną vertingiausių Lietuvos kultūros paveldo paminklų – Trakų Vokės dvarą, buvo sudaryta darbo grupė šio ansamblio pritaikymo ir administravimo modeliui parengti. Savo darbo rezultatus savivaldybės atstovai pristatė Kultūros paveldo departamente.

Atsirado dingusi Antanavo koplyčios madona

Neseniai baigta restauruoti vienintelė Lietuvoje išlikusi šešiakampės formos Antanavo medinė koplyčia. Šio liaudiškos statybos sakralinio paveldo paminklo atgaivinimas tapo svarbiu įvykiu Antanavo gyventojams. Juo labiau, kad ji restauruota su didele pagarba išlikusiems autentiškiems fragmentams.

Surinktas turinys Spausdinimo versija