En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Pranešimai spaudai

Akis badančių paveldo griuvėsių mažės

Kultūros paveldo departamentas (toliau-KPD) pastaruoju metu pastebi tendenciją, kai pasiturintys dvarų, istorinių statinių ar kitų kultūros paveldo objektų savininkai tyčia juos laiko kiaurais stogais, išdaužtais langais, išlaužtomis durimis, neprižiūrimomis ir visiems prieinamomis teritorijomis. Tokiu tyčiniu neveikimu siekiama, kad kultūros paveldo objektas greičiau sugriūtų ir nereikėtų jo restauruoti. Taip pat pastebimas tyčinis savininkų slapstimasis, siekiant išvengti asmeninės atsakomybės. Būtent tokioje situacijoje šiuo metu yra Belvederio dvaras Jurbarko r., buvusios skerdyklos pastatas Klaipėdoje, Lentvario dvaro rūmai (Trakų r.) ir kt.

Biržuvėnų dvaro sodyba bus saugoma pagal specialaus plano reikalavimus

Š.m. balandžio 19 d. Kultūros ministro įsakymu patvirtintas Biržuvėnų dvaro sodybos (Telšių r.) apsaugos specialusis planas.

Dėl Aušros vartų galerijoje atliktų darbų specialistai neteko atestatų

Vilnius, balandžio 26 d. Praėjusią savaitę Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisija (toliau – komisija) svarstė klausimus dėl Antano Gvildžio, Ilja Makarovo ir Virgilijaus Spudo nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatų galiojimo panaikinimo. Komisijos narių dauguma tiek A. Gvildžiui, tiek Ilja Makarovui, tiek Virgilijui Spudui panaikinti nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatų (toliau – atestatų) galiojimai.

Patvirtintas Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso apsaugos specialusis planas

Š.m. balandžio 19 d. Kultūros ministro įsakymu patvirtintas Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso apsaugos specialusis planas. Visas kompleksinis kultūros paveldo objektas - Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas – skelbiamas valstybės saugomu viešajam pažinimui ir naudojimui.

Nustatyta Aušros vartų galerijai padaryta žala

Vilnius, balandžio 21 d. Baigė darbą Kultūros paveldo departamento (toliau - KPD) laikinoji komisija, vertinusi Aušros vartų galerijos į koplyčią atkūrimo būdą ir nuostolių dydžius.

Kultūros paveldo departamentas mini Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietovių dieną

Vilnius, balandžio 13 d. Kultūros paveldo departamentas, minėdamas 2010 m. Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietovių dieną, balandžio 13 d. Taikomosios dailės muziejuje organizuoja renginį, kurio metu bus pristatoma Europos paveldo dienų tema "Šeima ir kultūros paveldas". Šia tema bus akcentuojamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais atsiradusių garsiųjų giminių kultūrinis palikimas bei jo reikšmė Lietuvos kultūrai ir istorijai.

PrisegtukasDydis
programa.doc37 KB

Į Kultūros vertybių registrą įtrauktas Ukmergės kino teatras

Ukmergė, balandžio 7 d. Kultūros paveldo departamento I-oji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įtraukė Ukmergės kino teatrą „Draugystė“ (Kęstučio a. 9)Architektūrinėmis bei dailės vertingosiomis savybėmis pasižyminčiam statiniui suteiktas vietinis reikšmingumo lygmuo.

Teismo sprendimu Kėdainiuose bus griaunama savavališka statyba

Kėdainiai, balandžio 1 d. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. kovo 20 d. priėmė  spendimą nugriauti savavališkos statybos statinį, esantį Senoji g. 6A Kėdainiuose.  Statinį savo lėšomis turi nugriauti sklypo savininkas per 2 mėnesius nuo sprendimo  įsiteisėjimo dienos.

Teisme apgintas viešasis interesas turėti nesudarkytą istorinį Skaudvilės miestelį

Tauragės r., kovo 25 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo sprendimu panaikino sklypo, esančio Tauragės g. 13 Skaudvilėje (Tauragės r.) detalųjį planą. Taip pat panaikinta eilė kitų Tauragės r. savivaldybės ir Tauragės apskrities viršininko priimtų administracinių aktų, susijusių su minėto sklypo detaliuoju planavimu.

A. Lydeka įvykdė Kultūros paveldo departamento paveldosaugininkų reikalavimus dėl palėpės rekonstrukcijos

Vilnius, kovo 23 d. Seimo narys A. Lydeka, iškilus į viešumą palėpės Žydų g. 4A neteisėtai rekonstrukcijai, įvykdė Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) nurodymus: buvo sustabdyti statybos darbai, projektas papildytas įstatyme numatytomis dalimis, t.y. atlikta sienos atsparumo ekspertizė, numatyta restauruoti prieškarinė arka. Pakoreguotas projektas buvo visų institucijų suderintas ir jo pagrindu išduotas naujas statybos leidimas.

Surinktas turinys Spausdinimo versija