En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento įsakymai

2007 05 24 įsakymas Nr.197 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

                               

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

2007 05 18 įsakymas Nr.187 “Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos užpildymo taisyklių ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formos užpildymo taisyklių patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

                               

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2007-05-17 įsakymas Nr. Į-179 "Dėl registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo formos patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL REGISTRUOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 17 d. Nr. Į-179

Vilnius

 

PrisegtukasDydis
Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo forma 35.5 KB

2007 05 08 įsakymas Nr.156 “Dėl sprendimo neinicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimo valstybės saugomu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL SPRENDIMO NEINICIJUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO

PASKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU

2007-04-03 įsakymas Nr. Į-116 „Dėl Lietuvos Respublikos apskričių, rajonų ir miestų savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ, RAJONŲ IR MIESTŲ SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO

2007 m. balandžio 3 d. Nr. Į-116

Vilnius

2007 03 30 įsakymas Nr.108 “Dėl ženklintinų rodyklėmis valstybės saugomų objektų sąrašo patvirtinimo"

                                 PAVELDO DEPARTAMENTO
             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                                         ĮSAKYMAS

2006 12 22 įsakymas Nr.721 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS AKTO

FORMOS PILDYMO APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 10 31 įsakymas Nr.606 “Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų techninių projektų parinkimo konkurso tvarkos ir sąlygų"

                 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                            ĮSAKYMAS

                               

 DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMUI SKIRTŲ TIPINIŲ

2006 10 09 įsakymas Nr.552 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. Į-120 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įsteigto Kultūros paveldo centro reorganizavimo" prip

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. Į-120 „DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮSTEIGTO KULTŪROS PAVELDO CENTRO REORGANIZAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2006 08 22 įsakymas Nr.391 “Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijų atlikimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO SUBJEKTO FUNKCIJŲ ATLIKIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Surinktas turinys Spausdinimo versija