En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento įsakymai

2008 04 30 įsakymas Nr. Į-131 "Dėl Trakų senojo miesto vietos (unikalus kodas 27125, buvęs kodas A1783), Vilniaus aps., Trakų r. sav., Trakų m., aptiktų vertingųjų savybių atskleidimo ir apsaugos reikalavimų patikslinimo inicijavimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

   ĮSAKYMAS

2008 04 14 įsakymas Nr. Į-109 "Dėl pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL PIRMIAUSIA ŽENKLINAMŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. balandžio 14 d. Nr. Į-109
Vilnius

PrisegtukasDydis
KPD dir 2008-04-14 įsakymu Nr. Į-109 patvirtintas sąrašas.doc802.5 KB

2008 04 08 įsakymas Nr. Į-98 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos paminklai" pertvarkymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS PAMINKLAI" PERTVARKYMO
Į VALSTYBĖS ĮMONĘ

 

2008 m. balandžio 8 d. Nr. Į-98
Vilnius

2008 02 28 įsakymas Nr. Į-63 "Dėl inicijavimo Kuršėnų dvaro sodybos (MC 16057), Šiaulių aps., Šiaulių r. sav., Kuršėnų sen., Kuršėnų m., Ventos g., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

DĖL INICIJAVIMO KURŠĖNŲ DVARO SODYBOS (MC 16057), ŠIAULIŲ APS., ŠIAULIŲ R. SAV., KURŠĖNŲ SEN., KURŠĖNŲ M., VENTOS G., SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU

2008 m. vasario 28 d. Nr. Į-63

Vilnius

2008 01 11 įsakymas Nr.Į-18 “ Dėl Iniciavimo buv. dvaro sodybos fragmentų ( ATV1010 ), Alytaus aps., Lazdijų R. sav., šeštokų sem., Rudaminos k., skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMASDĖL INICIJAVIMO BUV. DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ (ATV1010), ALYTAUS

APS., LAZDIJŲ R. SAV., ŠEŠTOKŲ SEN., RUDAMINOS K., SKELBIMO

VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU2008 m. sausio 11 d. Nr. Į-18

Vilnius

2008 01 10 įsakymas Nr.Į-14 “ Dėl Licencijos prekiauti antikvariantiniais daiktais išdavimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJOS PREKIAUTI ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS IŠDAVIMO

2008 m. sausio 10 d. Nr. Į-14
Vilnius

         Vadovaudamasis Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1572 (Žin., 2003, Nr. 116-5286; 2005, Nr. 98-3700),

2007-11-06 įsakymas Nr. Į-469 "Dėl prašymo gauti informaciją formos patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO GAUTI INFORMACIJĄ FORMOS PATVIRTINIMO

2007 m. lapkričio  6 d. Nr. Į-469

Vilnius

PrisegtukasDydis
forma.doc30 KB

2007 09 25 įsakymas Nr.381 “Dėl iniciavimo Bobriškių sentikių cerkvės ( MC 30760 ) Panevėžio aps., Rokiškio r. sav., Kriaunių sen., Bobriškių k., skelbimo valstybės saugoma "

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL INICIJAVIMO BOBRIŠKIŲ SENTIKIŲ CERKVĖS (MC 30760) PANEVĖŽIO

APS., ROKIŠKIO R. SAV., KRIAUNŲ SEN., BOBRIŠKIŲ K., SKELBIMO

VALSTYBĖS SAUGOMA

2007 m. rugsėjo 27 d. Nr. Į-388

Vilnius

2007-09-27 įsakymas Nr. 387 "Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais komplekso dalies (A1610K2) - teritorijos tarp Rinktinės ir Olimpiečių gatvių - apsaugos reikalavimų pakeitimo iniciavimo "

          KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
       PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL VALSTYBĖS SAUGOMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO VILNIAUS SENOJO
MIESTO VIETOS SU PRIEMIESČIAIS KOMPLEKSO DALIES (A1610K2, 31812)
- TERITORIJOS TARP RINKTINĖS IR OLIMPIEČIŲ GATVIŲ - APSAUGOS

1997 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 202 atitaisymas "Dėl objekto įrašymo į registrą" (Žin., 1997, Nr. 80-2032)"

ATITAISYMAS

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių
apsaugos departamento 1997 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 202
"Dėl objekto įrašymo į registrą" (Žin., 1997, Nr. 80-2032) priedo
skiltyje "Teritorijos plotas, ha" vietoj skaičiaus "2,93" turi
būti skaičius "3,93".

Surinktas turinys Spausdinimo versija