En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento įsakymai

2010-11-16 įsakymas Nr. Į-439 "Dėl informacijos, dokumentų ir kitos medžiagos teikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

2009-09-04 įsakymas Nr. Į-413 "Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų laikymosi"

KULTŪROS PAVELDO DEPARATMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO LAIKYMOSI

2010-11-16 įsakymas Nr. Į-441 "Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. Į-167 ,,Dėl pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

2010-07-13 įsakymas Nr. Į-245 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos formos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos rengimo, derinimo, tvirtini

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

PrisegtukasDydis
Forma.doc68.5 KB

2010-05-12 įsakymas Nr. Į-166 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetų nustatymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO LEIDYBOS PROJEKTŲ RĖMIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PRIORITETŲ NUSTATYMO

2010 m. gegužės 12 d. Nr. Į-166

Vilnius