En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento įsakymai

2004 02 20 įsakymas Nr.35 “Dėl etnoarchitektūros vertinimo kriterijų ir tvarkos patvirtinimo"

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

2004 m. vasario 20 d. Nr. Į-35

Vilnius

DĖL ETNOARCHITEKTŪROS VERTINIMO KRITERIJŲ IR TVARKOS

PATVIRTINIMO

2001 09 03 įsakymas Nr. 318 "Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos ir mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo"

          LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

      KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

                         Į S A K Y M A S

 

   DĖL KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO LEIDIMŲ ATLIKTI

      ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS IŠDAVIMO TVARKOS IR MOKSLINĖS

          ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 02 28 įsakymas Nr.58 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų autorinės priežiūros"

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

2001 m. vasario 28 d. Nr. 058

Vilnius

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO DARBŲ

AUTORINĖS PRIEŽIŪROS

1999 11 30 įsakymas Nr.338 "Dėl priverstinai valstybes išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos darbo reglamento patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

1999 m. lapkričio 30 d. Nr. 338

Vilnius

Dėl priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos darbo reglamento patvirtinimo

2007-04-27 įsakymas Nr. Į-151 "Dėl paveldosauginių leidinių temų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PAVELDOSAUGINIŲ LEIDINIŲ TEMŲ PATVIRTINIMO

2007 m. balandžio 27 d. Nr. Į-151

Vilnius

Surinktas turinys Spausdinimo versija