En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento įsakymai

2011-05-17 įsakymas Nr. Į-145 "Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2011 m. programos kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų sąrašo bei skirtų lėšų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO (PAVELDOTVARKA) PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2011 M. PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ SĄRAŠO BEI SKIRTŲ LĖŠŲ PATVIRTINIMO

2011 m. gegužės 17 d. Nr. Į-145

Vilnius

PrisegtukasDydis
Piligrimupriedas_G.pdf204.08 KB

2011-04-15 įsakymas Nr. Į-110 "Dėl kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų ir kitų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano 02.004.01.01.01 priemonės „užtikrinti paveldotvarkos programos įgyvendinimą“ vykdy

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ IR KITŲ KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANO 02.004.01.01.01 PRIEMONĖS „UŽTIKRINTI PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ“ VYKDYMO VEIKSMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. balandžio 15 d. Nr. Į-110

Vilnius

PrisegtukasDydis
Paveldotv. 2011 m. progr. sarasas 04-15.xls40 KB

2011-04-19 įsakymas Nr. Į-119 "Dėl kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 m. veiklos plano 02.004.01.01.03 priemonę ,,Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutart

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ PAGAL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2011 M. VEIKLOS PLANO 02.004.01.01.03 PRIEMONĘ ,, UŽTIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMĄ" SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. balandžio 19 d. Nr. Į-113

Vilnius

PrisegtukasDydis
SV Sostas priedas.pdf166.66 KB

2011-04-11 įsakymas Nr. Į-103 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų, priimančių sprendimus, galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų išvengimo prevencijos"

2011-02-10 įsakymas Nr. Į-45 "Dėl Kultūros paveldo depatamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007-04-27 įsakymo Nr. Į-151 ,,Dėl paveldosauginių leidinių temų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. Į-151 ,,DĖL PAVELDOSAUGINIŲ LEIDINIŲ TEMŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2011 m. vasario 10 d. Nr. Į-45

Vilnius

2011-02-10 įsakymas Nr. Į-40 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 2011 metų temų prioritetų nustatymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO LEIDYBOS PROJEKTŲ, DALINAI FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, 2011 METŲ TEMŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO

2011 m. vasario 10 d. Nr. Į-40

Vilnius

2011-02-10 įsakymas Nr. Į-39 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, temų sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO LEIDYBOS PROJEKTŲ, DALINAI FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, TEMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. vasario 10 d. Nr. Į-39

Vilnius

PrisegtukasDydis
SARASAS PATVIRTINTAS_I-39.doc37.5 KB