En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Aktuali informacija pareiškėjams

2007 m. liepos 16 d. Įsakymas Nr. Į-291 DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS BEI ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS BEI ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. liepos 16 d. Nr. Į-291

Vilnius

2007 m. birželio 20 d. Įsakymas Nr. Į-256 "DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. birželio 20 d. Nr. Į-256

Vilnius

PrisegtukasDydis
Priedai.doc101 KB
Surinktas turinys Spausdinimo versija