En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento įsakymai

2013-05-14 įsakymas Nr. Į-171 "Dėl patikrinimų kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje organizavimo "

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PATIKRINIMŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIUOSE, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE ORGANIZAVIMO

2013 m. d. Nr.

Vilnius

2013-01-08 įsakymas Nr. Į-5 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę, sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO VIETŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ TRANSPORTO NAUDOJIMO KONTROLĘ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. sausio 8 d. Nr. Į-5

Vilnius

2013-01-08 įsakymas Nr. Į-4 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO

2013 m. sausio 8 d. Nr. Į-4

Vilnius

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kultūros paveldo departamente prie kultūros ministerijos taisyklės

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos direktoriaus

2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 287

(Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 17 d. įsakymo

Nr. Į- 462 redakcija)

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

2012-12-12 įsakymas Nr. Į-457 "Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas išmokėjimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS - PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDAS IŠMOKĖJIMO

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. Į-457

Vilnius

PrisegtukasDydis
priedas K-4_skelbimui.pdf163.65 KB
Prot_ Nr_4 israsas_skelbimui.pdf123.95 KB

2012-10-11 įsakymas Nr. Į-361 "Dėl taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL TAIKOMŲJŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TYRIMŲ ATASKAITOS FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. spalio 11 d. Nr. Į-361

Vilnius

2012-10-08 įsakymas Nr. Į-358 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams kompensuoti privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (tai

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS KOMPENSUOTI PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS - PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2012 m. spalio 8 d. Nr. Į-358

Vilnius

 

2012-08-21 įsakymas Nr. Į-297 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KETVIRTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. Į-297

Vilnius

2012-04-06 įsakymas Nr. Į-131 "Dėl Valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai" 2012 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS ,,LIETUVOS PAMINKLAI" 2012 M. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO

2012 m. balandžio 6 d. Nr. Į-131

Vilnius

2011-08-01 įsakymas Nr. Į-251 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TREČIOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2011 m. rugpjūčio 1 d. Nr. Į-251

Vilnius

Surinktas turinys Spausdinimo versija