En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros ministro įsakymai

2005 04 29 AM ir KM įsakymas D1-233/ĮV-196 "Dėl statybos techninio reglamento str 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.01:2005

„KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ REGLAMENTAI“

PATVIRTINIMO

2005 m. gegužės 5 d. Nr. D1-233/ĮV-196

Vilnius

2005 04 29 KM įsakymas Nr.190 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis"

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
  DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS
                
        2005 m. balandžio 29 d. Nr. ĮV-190
               Vilnius
                
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų  kultūros
vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004,  Nr.
153-5571)  3 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos  Respublikos
 

2005 04 20 KM įsakymas Nr.159 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ patvirtinimo"

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                         Į S A K Y M A S

                               

  DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.02.01:2005 "TVARKOMŲJŲ

   PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ (LAIKINŲJŲ APSAUGOS

2005 04 20 KM įsakymas Nr.158 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo tai

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                         Į S A K Y M A S

                               

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.03.01:2005 "NEKILNOJAMOJO

 KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO AR

      TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS

2005 04 19 KM įsakymas Nr.155 "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                               
    DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.04.01:2005 "LEIDIMŲ
  ATLIKTI TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS"

2005 04 19 KM įsakymas Nr.154 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavyzdinio apsaugos reglamento patvirtinimo"

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                                

2005 04 19 KM įsakymas Nr.153 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.05.01:2005 „nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.05.01:2005 "NEKILNOJAMOJO

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS"
PATVIRTINIMO

 

2005 04 18 KM įsakymas Nr.152 "Dėl saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMO

TIPINĖMIS LENTOMIS IR RODYKLĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Surinktas turinys Spausdinimo versija