En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros ministro įsakymai

2005 06 09 KM įsakymas Nr.237 "Dėl valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinių taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBEI IR SAVIVALDYBĖMS PRIKLAUSANČIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ

LANKYMO TIPINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-237

Vilnius

2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-279/ĮV-233 "Dėl kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS

ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 1 d. Nr. D1-279/ĮV-233

Vilnius

2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-278/ĮV-232 "Dėl darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL DARBŲ VADOVŲ, VADOVAUJANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTAMS, TOKIEMS DARBAMS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI, TOKIO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZEI, STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-277/ĮV-231 "Dėl įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio projekto ekspertizę, atestavimo tais

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ĮMONIŲ, RENGIANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTUS, ATLIEKANČIŲ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMUOSIUS STATYBOS DARBUS, TOKIO STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĘ, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 06 01 AM ir KM įsakymas Nr. D1-276/ĮV-230 "Dėl paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR ŽELDYNŲ

TVARKYMO DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. birželio 1 d. Nr. D1-276/ĮV-230

Vilnius

2005 05 11 KM įsakymas Nr.205 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO
PROJEKTŲ RĖMIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

PrisegtukasDydis
F-2 forma.xls338.5 KB

2005 05 10 KM įsakymas Nr.200 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų, kuriems taikomas rezervinis režimas, sąrašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ,

KURIEMS TAIKOMAS REZERVINIS REŽIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2005 m. gegužės 10 d. Nr. ĮV-200

Vilnius

2005 05 09 KM įsakymas Nr.199 "Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo"

        LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ 
Surinktas turinys Spausdinimo versija