En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros ministro įsakymai

2005-12-05 KM įsakymas Nr.627 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo"

       LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS SUTARČIŲ
PrisegtukasDydis
1 priedas.doc54.5 KB
2 priedas.doc49 KB

2005 08 16 KM įsakymas Nr.360 "Dėl valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS INDIVIDUALAUS APSAUGOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2005 m. rugpjūčio 16 d. Nr. ĮV-360

Vilnius

2005 06 30 KM įsakymas Nr. ĮV-318 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo"

        LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS TAISYKLIŲ 

2005 06 29 KM įsakymas Nr.310 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

AM ir KM 2005-06-23 įsakymas Nr.ĮV-261/D1-322 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo"

      LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO IR
       LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO 

2005 06 29 KM įsakymas Nr.309 "Dėl kultūrinių draustinių, kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų), istorinių valstybinių parkų steigimo kriterijų aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪRINIŲ DRAUSTINIŲ, KULTŪRINIŲ REZERVATŲ (REZERVATŲ-MUZIEJŲ),

ISTORINIŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ STEIGIMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 06 22 KM įsakymas Nr.259 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ATSKLEIDIMUI REIKALINGŲ TYRIMŲ DUOMENŲ APIMTIES APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 06 16 KM įsakymas Nr.253 "Dėl kultūros paveldo objekto, dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomu, neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL  KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO, DĖL KURIO YRA PRIIMTAS SPRENDIMAS INICIJUOTI SKELBIMĄ SAUGOMU, NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 06 09 KM įsakymas Nr.241 "Dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ATLYGINIMO UŽ VISUOMENĖS POREIKIAMS PAIMTUS

LOBIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 06 09 KM įsakymas Nr.240 "Dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ AR VIETOVIŲ APŽIŪROS, BŪKLĖS FIKSAVIMO

IR TYRIMO ATLIKIMO UŽTIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-240

Vilnius

Surinktas turinys Spausdinimo versija