En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros ministro įsakymai

2007 06 04 įsakymas Nr. ĮV-330 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba" patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
            ĮSAKYMAS
 
DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 2.02.03:2007 "AKMENS MŪRO IR
            NATŪRALAUS AKMENS, PLYTŲ MŪRO TVARKYBA" PATVIRTINIMO
 
PrisegtukasDydis
Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“ priedai.doc139.5 KB

2007 06 04 KM įsakymas Nr.329 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                            ĮSAKYMAS
                               
   DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.06.01:2007 "KULTŪROS
PAVELDO TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLĖS" PATVIRTINIMO

2007 06 04 KM įsakymas Nr.324 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo"

             LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ

    RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

2007 05 29 KM įsakymas Nr.311 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų tarybos patvirtinimo"

             LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

   DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠVEŽIMO EKSPERTŲ TARYBOS

                          PATVIRTINIMO

2007 03 22 KM įsakymas Nr.199 "Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konf

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

  DĖL IŠSKIRTINĘ KULTŪRINĘ VERTĘ TURINČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS

    PAVELDO OBJEKTŲ IR PASTATŲ IR PATALPŲ, SKIRTŲ SAUGOTI IR

  EKSPONUOTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES, ŽENKLINIMO UNESCO

2007 03 21 KM įsakymas Nr.196 "Dėl 2007-2009 metų strateginių veiklos planų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL 2007-2009 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

2007 m. kovo 21 d. Nr. ĮV-196

Vilnius

2007 01 10 KM įsakymas Nr.5 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliojimo būti regiono lygmens teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektu"

             LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

                            ĮSAKYMAS

                               

  DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

  ĮGALIOJIMO BŪTI REGIONO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ

        STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO SUBJEKTU

2006 10 03 KM ir AM įsakymas Nr.453/445 "Dėl specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL SPECIALISTŲ, RENGIANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 2006 m. spalio 3 d. Nr. ĮV-453/D1-445

Vilnius

2006 05 04 KM Nr.183 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ PATVIRTINIMO

2006 m. gegužės 4 d. Nr. ĮV-183

Vilnius

Surinktas turinys Spausdinimo versija