En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros ministro įsakymai

KM 2010-02-24 įsakymas Nr. ĮV-130 "Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo"

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu, t v i r t i n u pridedamus:
1. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“.
2. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“.

PrisegtukasDydis
PTR_2010_patikrinta(sararas).zip8.21 MB