En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2012

Viliaus Kavaliausko knygos „Lietuvos karžygiai“ V-asis tomas

2012-12-19

2012 m. pabaigoje išleistas Viliaus Kavaliausko knygos „Lietuvos karžygiai“ V-asis tomas (Pr-Šim). Šio tęstinio enciklopedinio žinyno išleidimą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Knyga skirta 1919-1923 metų Nepriklausomybės kovų didvyriams – Vyties Kryžiaus kavalieriams.

Projektas „Kupiškėnų klėtys ir klėtelės“

2012-12-19

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos iš dalies finansavo 2012 metais vykdytą Kupiškio etnografijos muziejaus projektą „Kupiškėnų klėtys ir klėtelės“. Jo metu buvo susisteminta medžiaga apie klėtis ir klėteles esanti Kupiškio etnografijos muziejuje. Surinkta ir apibendrinta medžiaga apie šiuo metu esančias klėtis ir klėteles iš visų Kupiškio rajono seniūnijų: Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių. Įdomiausios iš jų nufotografuotos ir išmatuotos, bei sugrupuotos, pagal svarbą vietos bendruomenėms, Kupiškio kraštui ir Lietuvos istorijai, (Knygnešių spaudos slėpimas, gegužinės pamaldos, dailininko Kazio Šimonio piešta klėtelė ir panašiai).

Mokslinis-informacinis leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais“

2012 m. pabaigoje Lietuvos archeologija besidominčius skaitytojus pasiekė kasmetinis mokslinis-informacinis leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, kuriame apžvelgiami visų 2011 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų rezultatai.

Deltuvos kultūros almanachas „Eskizai 2012“

2012-12-19

2012 m. pabaigoje Ukmergės kultūros draugija išleido kasmetinį, šiemet jau 22-ąjį, Deltuvos kultūros almanachą „Eskizai 2012“. Tęstinio leidinio išleidimą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Leidinį sudaro 4 dalys (ištakų, įžvalgų, raiškos ir ženklų), kuriose pateikiami straipsniai, atspindintys Deltuvos kultūrą.

Knyga apie Vilniaus Gedimino prospekto istoriją

2012-12-18

Lietuvos nacionalinis muziejus, įgyvendindamas dalinai Kultūros paveldo departamento finansuojamą projektą, išleido monografiją „Šv. Jurgio prospektas: nuo vizijos iki tikrovės. I knyga. 1817–1875“. Šis leidinys priklauso muziejaus inicijuotai mokslinių leidinių, skirtų Vilniaus miesto tyrinėjimams, serijai „Vilniaus sąsiuviniai“. Knyga parašyta Vilniaus dailės akademijos menotyrininkės Ingridos Tamošiūnienės baigiamojo darbo moksliniam magistro laipsniui įgyti pagrindu. Projektui vadovavo humanitarinių mokslų daktarė, menotyrininkė Birutė Rūta Vitkauskienė.

Knyga 7-12 metų vaikams „Mano kelionių dienoraštis“

2012-12-13

Viešoji įstaiga Terra Publica, vykdydama dalinai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos finansuotą projektą, išleido Danguolės Kandrotienės parengtą ir Jurgitos Rancevienės iliustruotą knygą „Mano kelionių dienoraštis“.

Surinktas turinys Spausdinimo versija