En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Skelbimai

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Nidos gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17098, kitas kodas U10), Neringos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Juodkrantes gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067, kitas kodas U12), Neringos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613, kitas kodas U2), Palangos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas kultūros paveldo objekto – Liubavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 899), Vilniaus r. sav, Liubavo k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto baigiamasis etapas.

2013-08-20

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ribų planas.

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. Į-156 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ (Žin., 2012, Nr.52-2620).

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23819, buvęs kodas A525KP), Kupiškio r. sav, Kupiškio m. (Kupiškio sen.), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas.

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16057, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – paveldotvarkos projektas.

Informacinis pranešimas apie nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų planavimą

Rengiamas kultūros paveldo vertybės – Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113, buvęs kodas U32), rajono lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas

Surinktas turinys Spausdinimo versija