Titulinis
Leidyba
Leidiniai
Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai

Algimantas Miškinis „Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai“ II knyga

Šioje Vakarų Lietuvos, sąlygiškai tapatinamos su Žemaitija, kultūros paveldui skirtoje „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės" 3–iojo tomo 2-oje knygoje pateikiama dalies regiono objektų, ištirtų iki 2005 m., medžiaga. Šioje knygoje aprašyti Vakarų Lietuvos urbanistikos paveldo objektai, kurių pavadinimai prasideda N, o baigiasi Ž raide. Knyga sukonstruota iš esmės laikantis bendrojo visam leidiniui modelio, apibūdinto pirmosios, Užnemunės urbanistikos paveldui skirtos, knygos pratarmėje. Dėl to šioje knygoje nėra respublikos reikšmės senamiesčio statusą pagal 1994 m. „Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą" turinčių Telšių, kaip ir nebuvo atitinkamą statusą turinčios Klaipėdos šiam regionui skirtoje pirmojoje knygoje, nors abiejų miestų raidos studijoms autorius įvairiu laiku yra skyręs mokslinių publikacijų. Laikantis anksčiau išsakytos nuomonės, šiems objektams dėl gausios medžiagos turėtų būti parengtos savarankiškos monografijos, beje, kai ir šioje knygoje neaprašytiems gausia medžiaga pasižymintiems Šiauliams.
 
Pateikiamos knygos medžiagos dėstymo tvarka tokia pat, kaip ir pirmosios šiam regionui skirtos knygos, kurios pratarmėje ji apibūdinta. Ši knyga, kaip ir ankstesnės keturios leidinio knygos, sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje pateiktos objektų studijos, iš kurių anksčiau parašytosios yra papildytos nauja medžiaga ir patikslintos, dažniausiai nekeičiant baigtinės chronologijos. Antroje dalyje pateikiama iki šiol mokslo apyvartoje beveik arba visai nepanaudota prie vertingų paveldo objektų nepriskirtų miestų ir miestelių išliekamąją mokslinę ir praktinę reikšmę turinti kartografinė bei ikonografinė medžiaga: žemėlapių fragmentai, miestų ir miestelių tikrosios būklės planai bei projektai, vaizdai (panoramų, atskirų teritorijų, svarbesnių pastatų ar jų grupių daugiausia iki 1940 m. nuotraukos bei atvirukai). Visa abiejų knygos dalių medžiaga išdėstyta vietovių pavadinimų alfabeto tvarka.
 
Rengiant knygai anksčiau įvairiu laiko publikuotą, o ir naujai parengtą medžiagą, suderinti terminai, tų pačių faktų bei reiškinių traktuotė, suvienodinta skirtingų redaktorių tvarkyto teksto skyryba, kiti kalbos dalykai. Be to, tais atvejais, kai apie tą patį objektą buvo rašyta ne vieną kartą, iš visos publikuotos medžiagos parengta bendra studija. Laikytasi ir vienodos leidinio atskirose knygose mokslinio aparato sudarymo tvarkos.
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas