Titulinis
Leidyba
Leidiniai
Eskizai 2013

Išleistas naujas almanacho „Eskizai“ numeris

2013-ųjų pabaigoje Ukmergės kultūros draugija išleido naują almanacho „Eskizai" numerį, jį dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas. Almanachas praturtino ir papildė Ukmergės krašto kultūros istoriją ir jos dabartinį vyksmą įvairiomis publikacijomis, įdomiais faktais, įvykiais. 1000 egz. tiražu išleistame 32 spaudos lankų leidinyje susikoncentruota į tris ne tik vietos, bet ir šalies kultūrai reikšmingas temas.
 
Pagerbta 1863 m. sukilimo 150 metų sukaktis: pateikta faktinė medžiaga apie sukilimo įvykusius Kauno gubernijoje (R. Ramanauskas, V. Česnaitis), joje žuvusius sukilėlius, medaliais apdovanotus asmenis ir t.t. Pristatytas su 1863 m. sukilimo įvykiais susijęs materialusis paveldas Ukmergės rajone - Gudelių kaime esantis 1863 m. pastatytas koplytstulpis sukilėliams. Pateiktos publikacijos apie ukmergiškio, sukilimo būrio vado Stanislovo Krupek-Kozakovskio giminę ir jos žymesnes asmenybes. Viena jų - Vilkmergės pakamaris Juozapas Kozakovskis (1769 - 1850). Kozakovskių giminės svarbą Ukmerės kraštui išryškina ir meno istorikės Ramūnės Lebedytės darbas „Šalkavos koplyčia": šią koplyčią fundavo ir ja rūpinosi kilmingieji bajorai Kozakovskiai.
 
Antroji tema skirta Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos gimimo 140-mečiui: Lietuvos istorijai svarbios asmenybės priminimui (Juozas Tumas-Vaižgantas) ir jo sąsajų su Ukmerge, Aukštaitija populiarinimui (Jonas Karosas), gimtinei Užulėnio kaime ir vasaros rezidencijai Užugiryje („Užugirio dvaro architektūros politiškumas" - Toma Zarankaitė). Neužmiršti ir pristatyti prezidento giminaičiai S. Abromavičiaus straipsnyje „Antano Smetonos giminės istorijos".
 
Trečioji tema skirta Tarmių metams (2013). Ukmergės kraštą čia kuo puikiausiai pristato lyduokietė kraštotyrininkė Albina Navickienė („Ramoniškių kaimas"), Monika Blauzdienė („Liaudiški vėriniai) ir Leonora Jenkeliūnienė tarmiškomis eilėmis („Tuos laikus vadiname „anie").
 
Naujajame almanache pateikti ir kiti Ukmergės krašto kultūros įvykiai, asmenybės. Tai pedagogas, įkūręs ir tarpukariu vadovavęs Ukmergės seminarijai – Antanas Vokietaitis (V. Pupšys), dabartinis Kauno J. Tumo Vaižganto muziejaus vedėjas, poetas Alfonsas Pakėnas ir jo kūryba - „Žvaigždės gryčios lange" (J. Kundrotas), „Dainuojantys šuliniai" (Liudas Gustainis) ir kiti.
 
Almanacho puslapiuose paskleista ir ukmergiškių poetų ir literatų (I. Aršauskienė, G. Stankaitis, V. Jancikevičius, N. Kerušauskienė, V. Lukša, R. Jeskelevičienė, Z. Bataitienė, V. Bakas, R. Paulauskaitė) originalioji kūryba, jaunimo fotografijos (J. Petrikas, G. Čereškaitė, M. Aliuškevičius, L. Aliuškevičius) ir kitų autorių kūrybos darbai.
 
Dėkojame remiantiems almanacho leidybos projektus.
 
Ukmergės kultūros draugijos pirmininkas Vytautas Česnaitis

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas