Titulinis
Leidyba
Leidiniai
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais

„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais“

Gintautas Zabiela, Eglė Marcinkevičiūtė
 
„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais"
 
2008 m. pabaigoje Lietuvos archeologija besidominčius skaitytojus pasiekė 27-oji kasmetinio mokslinio-informacinio leidinio "Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje" knyga, kurioje apžvelgiami visų 2007 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų rezultatai.
 
Kaip ir kiekvienais metais leidinys yra parankus archeologams, paveldosaugininkams, plačiajai visuomenei, norinčiai greitai ir operatyviai surinkti bei susisteminti duomenis apie archeologijos objektų tyrinėjimo laiką ir vietą, aptiktus objektus, radinius, jų chronologiją. Todėl „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais" struktūra iš esmės liko nepakitusi, tik greta tradicinių skyrių pasirodė naujas – „Ekspedicijos užsienyje" skyrius. Ši naujovė atspindi kylantį Lietuvos archeologijos lygį, kuomet tarptautinės archeologinės ekspedicijos vykdomos ne tik Lietuvos ribose, bet ir pasitelkiama Lietuvos archeologų pagalba žvalgant ar tiriant net ir toli nuo Lietuvos esančias vietoves.
 
Siekiant leidinį padaryti populiaresnį ir patogesnį šiek tiek atnaujintas jo dizainas. Jau antri metai "Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje" knygos leidžiamos spalvotos. Galime pasidžiaugti, kad ši naujovė paskatino straipsnių autorius teikti gausesnes ir kokybiškesnes iliustracijas, kurios šį leidinį padaro ne tik vizualiai patrauklesnį, bet ir žymiai informatyvesnį. Stebint užsienio kolegų susidomėjimą šiuo leidiniu ne tik redkolegija, bet ir patys straipsnių autoriai susirūpino santraukų anglų kalba svarba. Tad „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais" pasižymi ne tik gausesnėmis spalvingomis iliustracijomis, bet ir didesnės apimties, išsamesnėmis santraukomis.
 
Dauguma leidinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais" informatyviausių straipsnių atspindi tyrimus, susijusius su urbanizacijos plėtra arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos remiama Archeologinio ir povandeninio paveldo vertingųjų savybių pobūdžio atskleidimo programa. Itin gausi ir vertinga tyrimų Klaipėdos ir Vilniaus senamiesčiuose medžiaga išsamiai pristatoma I. Masiulienės (Klaipėda, Kurpių g. 3, Tiltų g. 26A), L. Girlevičiaus (Vilnius, Maironio g. 10, 11, Strazdelio g. 1), I. Kaplūnaitės (Vilnius, Rotušės aikštė), R. Žukovskio (Vilnius, Aguonų g. 10) straipsniuose.
 
2007 m. buvo gana rezultatyvūs pagal Archeologinio ir povandeninio paveldo vertingųjų savybių pobūdžio atskleidimo programą vykdomiems daugiamečiams pilkapynų ir kapinynų tyrimams. Leidinyje išsamiai pristatoma žalojamų baigtų tirti Baltadvario II (B. Dakanio tyrimai), Gudelių (Lenkiškių), Poviliškės (L. Kurilos tyrimai), Jakšišio (A. Simniškytės tyrimai) pilkapynų medžiaga. Plačiai aprašomi, tyrimų plotų bei radinių fotografijomis gausiai iliustruojami Bajorų (V. Vaitkevičiaus tyrimai) bei Kalnuvėnų (J. Kanarskas) kapinynai.
 
„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais" – tai ne tik leidinys, kuriame glaustai publikuojami visų 2007 m. archeologinių tyrinėjimų duomenys, tačiau kartu ir pačios Lietuvos archeologijos metodologijos raidos atspindys. Skyriuje „Piliakalniai ir geležies amžiaus gyvenvietės" galima pastebėti, kad pastaraisiais metais pagaliau suintensyvėjo ne tik piliakalnių, bet ir piliakalnių papėdžių gyvenviečių bei neįtvirtintų geležies amžiaus gyvenviečių paieška bei tyrimai. Paminėtini trys šio skyriaus straipsneliai: I. Masiulienė „Žardės–Bandužių kompleksas"; L. Tamulynas „Senovės gyvenviečių Jogučių (Spirkių) kapinyno aplinkoje tyrimai"; E. Vasiliauskas „Kalnelio antrojo piliakalnio papėdės gyvenvietė ir kaimavietė". Juose reprezentuojami skirtingi gyvenviečių tyrimų metodai bei išsamiai pristatoma sukaupta gausi medžiaga.
 
Tenka pripažinti, kad leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais" vis dar išlieka opi kai kurių straipsnių kokybės bei iliustratyvumo problema. Nepaisant didelių tyrimų apimčių bei unikalumo, kartais apie juos pateikiami tik nedideli mažai informatyvūs straipsneliai.
 
Nors dar yra kur pasitempti tobulinant šį leidinį, tačiau jis iš esmės atspindi Lietuvos archeologų atliekamų darbų apimtį bei taikomas naujausias metodines ir technines inovacijas. Tokio pobūdžio leidiniu aktualinama ne tik tyrinėjimų informacijos, tačiau ir jos sklaidos kokybės svarba Lietuvos ir Europos mastu. Tikimasi, kad bendromis mokslininkų ir leidėjų jėgomis, leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje" galės vis geriau atstovauti svarbiausias Lietuvos archeologijos tyrimų aktualijas kokybiškesnėje, patogesnėje ir patrauklesnėje formoje.
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas