Titulinis
Kompensavimas
2014-06-03 KM įsakymas Nr. ĮV-398

2014-06-03 įsakymas Nr. ĮV-398

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-157 „DĖL PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
 
2014 m. birželio 3 d. Nr. ĮV-398
Vilnius
 
P a k e i č i u Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 „Dėl Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo":

1. Papildau 16.5 papunkčiu:
„16.5. valdytojas kofinansavo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kuriems finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitos finansinės paramos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo ar kitų finansavimo šaltinių).";

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
 
 
Kultūros ministras                                    Šarūnas Birutis
 
 
 Prašymas išmokėti kompensaciją

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas