Titulinis
Kompensavimas
2012-08-27 KM įsakymas Nr. ĮV-563

2012-08-27 įsakymas Nr. ĮV-563

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO
20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-157 „DĖL PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
 
2012 m. rugpjūčio 27 d. Nr. ĮV-563
Vilnius
 
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012 metų programos 02.004 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga" priemones, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012-04-02 vidaus audito ataskaitą Nr. 9 „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano 02.004 programos priemonių vertinimas",

p a k e i č i u Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 (Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2006, Nr. 101-3920) ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).
 
KULTŪROS MINISTRAS                                               ARŪNAS GELŪNAS
 
 
 Taisyklės 
 Prašymo forma
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas