Titulinis
Kompensavimas
2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-239

2005-06-09 įsakymas Nr. ĮV-239 "Dėl saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ UŽKONSERVAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO JŲ VALDYTOJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 
2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-239
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 28 straipsnio 3 dalimi,
 
t v i r t i n u Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisykles (pridedama).
 
 
KULTŪROS MINISTRAS                         VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS
 
 
 Taisyklės
 Prašymo forma
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas