Titulinis
Finansuojami projektai
Priemonė „Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą“
2014-03-06 įsakymas Nr. Į-56

2014-03-06 įsakymas Nr. Į-56

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO IR ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS ĮSTEIGIMO 600 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO 2009–2017 METŲ PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ 2014 M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 
2014 m. kovo 6 d. Nr. Į-56
Vilnius
 

Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 m. veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo”, ir atsižvelgdama į Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2014 m. vasario 24 d. raštą Nr. V11-46(6.5.) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų programų projektų“,

t v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos kultūros paveldo objektų ir jų tvarkybos darbų 2014 m. sąrašą (pridedamas).Direktorė                                             Diana Varnaitė

 

Priedas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas