Titulinis
Finansuojami projektai
Priemonė „Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą“
2013-03-12 įsakymas Nr. Į-80

2013-03-12 įsakymas Nr. Į-80

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2013 M. VEIKLOS PLANO 02.004.01.02.10 PRIEMONĖS „VYKDYTI ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO IR ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS ĮSTEIGIMO 600 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO 2009-2017 METŲ PROGRAMĄ“ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ 2013 M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 
2013 m. kovo 12 d. Nr. Į-80
Vilnius
 

Vadovaudamasi 2013 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kanclerio patvirtintomis 2013 metų programos 02.004 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ sąmatomis ir atsižvelgdama į Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2013 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. S-1(6.2.-178) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 metų paveldosaugos programų projektų, 

t v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 m. veiklos plano 02.004.01.02.10 priemonės „Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą“kultūros paveldo objektų ir jų tvarkybos darbų 2013 m. sąrašą (pridedamas).

 

Direktorė                                                         Diana Varnaitė

 

Priedas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas