Titulinis
Finansuojami projektai
Priemonė „Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms programą"
2014-03-06 įsakymas Nr. Į-57

2014-03-06 įsakymas Nr. Į-57

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
 
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO (PAVELDOTVARKA) PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2014 M. PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 
2014 m. kovo 6 d. Nr. Į-57
Vilnius
 
Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 m. veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo", ir atsižvelgdama į Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2014 m. vasario 24 d. raštą Nr. V11-46(6.5.) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų programų projektų":
 
1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2014 m. programos kultūros paveldo objektų ir darbų sąrašą (pridedamas).
 
2. N u s t a t a u, kad tvarkybos darbų valdytojui VĮ „Lietuvos paminklai" atlikus viešuosius pirkimus, į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą sąrašą įrašytų kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo projektavimui ir darbams skiriamos lėšos gali būti patikslintos.
 
Direktorė                      Diana Varnaitė
 
Priedas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas