Titulinis
Finansuojami projektai
Priemonė 02.004.01.02.06 „Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui"
2014-03-04 įsakymas Nr. Į-52

2014-03-04 įsakymas Nr. Į-52 "Dėl 02-04 programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemonei 02-04-01-02-06 „Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui" įgyvendinti

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
 
DĖL 02-04 PROGRAMOS „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA" PRIEMONEI 02-04-01-02-06 „PARENGTI DUOMENIS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ATSKLEIDIMUI" ĮGYVENDINTI 2014 M. REIKALINGŲ VEIKSMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 
2014 m. kovo 4 d. Nr. Į-52
Vilnius
 
Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-139 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo",
 
t v i r t i n u 02-04 programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga" priemonei 02-04-01-02-06 „Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui" įgyvendinti 2014 m. reikalingų veiksmų sąrašą (pridedama).
 
Direktorė                                                 Diana Varnaitė
 
Apskaitos 06 pr.is. pried. 20140304 Nr.I-52.xls

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas