Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Sklaidos 2011 paraiškų priėmimas

Nekilnojamuoju kultūros paveldu besidominčių, jo pažinimu ir žinių skleidimu visuomenėje suinteresuotų įstaigų ir visuomeninių organizacijų dėmesiui! (SVARBU: KEISIS PROJEKTŲ RĖMIMO TAISYKLĖS)

Skelbiamas 2011 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos (programos pavadinimas gali keistis) projektų paraiškų priėmimas daliniam finansavimui gauti.
 
Dalinis finansavimas skiriamas konferencijoms, seminarams, leidybai (lankstinukams, brošiūroms ir kitiems 1 sp. l. neviršijantiems leidiniams), meninei ir kultūrinei veiklai (pažintiniams renginiams), skatinančiai nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimą ir saugojimą.
 
Prioritetas teikiamas projektams, kurie:
  • prisidės prie Departamento programų – Europos paveldo dienų „Paslėpti lobiai. Sieninė tapyba", aktualizuojant sieninės tapybos svarbą ir vertę bendrame architektūriniame kontekste, iškiliausius kūrėjus, sakralinės bei pasaulietinės tapybos pavyzdžius, tapybą interjeruose ir eksterjeruose, pristatant miestų ir rajonų kultūrą, Lietuvos istoriją; integruoti sieninės tapybos kultūros paveldą į vietos bei šalies kultūrinio turizmo maršrutus; Savivaldybės, kurių teritorijoje nėra išlikusio sieninės tapybos paveldo, gali pristatyti svarbius kultūros paveldo objektus savo nuožiūra (tam numatyta potemė „Paslėpti lobiai"), sudarydami sąlygas patekti į visuomenei paprastai neprieinamus, „paslėptus" objektus.
  • prisidės prie pirmąjį rugsėjo sekmadienį (rugsėjo 4 d.) vyksiančios Europos žydų kultūros paveldo dienos „Pasitinkant ateitį" – įgyvendinimo; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nuo 2004 m. dalyvauja Europos Tarybos remiamoje tarptautinėje programoje „Žydų kultūros paveldo kelias Europoje". Europos žydų kultūros diena yra sudėtinė šios programos dalis. Konkrečią kultūros paveldo temą atskleidžiančiais renginiais visoje Europoje siekiama išsamiau susipažinti su įdomiu ir įvairialypiu šios tautos paveldu.
  • aktualizuos LDK didikų giminių kultūrinį paveldą Lietuvoje ir užsienyje;
  • aktualizuos Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą užsienyje;
  • aktualizuos Lietuvos istorinių dvarų, parkų apsaugos temą;
  • aktualizuos Lietuvos medinės architektūros išsaugojimą ir pažinimą;
  • turi bendradarbiavimo su moksleiviais ir mokyklomis patirtį, kurią pritaikys kartu su mokyklomis organizuodami Europos paveldo dienų ir Žydų kultūros paveldo dienos renginius Lietuvos kaimų, miestų ir miestelių nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose bei informacijos sklaidai apie šiuos objektus. Taip pat užtikrins aktyvų visuomenės įsijungimą į projektinius renginius.
Kartu su paraiška (1 egz.) privaloma pateikti:
  • dalinį finansavimą liudijančius rėmėjų garantinius raštus (su įrašyta konkrečia paraiškos kofinansavimo suma (Lt);
  • bendrą projekto sąmatą, su išskirtomis prašomo ir bendro biudžeto eilutėmis konkrečioms projekto veiklomis.
Dokumentus prašome siųsti iki 2011 m. kovo 5 d. (galioja pašto žymeklyje nurodyta kovo 5 d. išsiuntimo data) adresu: Tarptautinis, ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.

Tel. ir el. paštas pasiteiravimui: (8 5) 273 42 36, nijole.v@heritage.lt, kontaktinis asmuo – Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Nijolė Vailionytė.
 
Paraiškos sąmatos šablonas
Paraiškos forma
Informacija apie būsimą taisyklių pakeitimą
 
 
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas