Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Skelbiamas paraiškų 2015 priėmimas

Skelbiamas 2015 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas!

 

Paraiškos priimamos nuo    2015 m. sausio 13 d.
Paraiškos priimamos iki    2015 m. vasario 20 d.
Kontaktinė informacija  
 Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir
 edukacijos skyriaus vyr. specialistė
 Akvilė Jagminaitė-Markevičienė
 (8 5) 273 42 36, akvile@heritage.lt
 
 
Projektų daliniu finansavimu siekiama propaguoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą.
 
Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:
 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą propaguojantiems renginiams; pažintiniams pasivaikščiojimams po kultūros paveldo objektus; teminėms ekskursijoms kultūros paveldui pažinti; meninei ir kultūrinei veiklai, atskleidžiančiai kultūros paveldo reikšmę ir vertes; garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui siekiant aktualizuoti kultūros paveldą; internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą) kultūros paveldo srityje.
 1. Šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai nekilnojamojo kultūros paveldo srityje.
 
Prioritetinės sritys
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-5 „Dėl 2015 metais iš dalies finansuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų temų prioritetų nustatymo“ patvirtinti NKPPSA projektų dalinio finansavimo prioritetai, kuriuos galite rasti čia. Primename, kad rengiant projektus į juos būtina atsižvelgti.
 
Projektų vertinimo kriterijai:
 1. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai;
 2. projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;
 3. projekto kultūrinė-geografinė sklaida;
 4. projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas;
 5. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais;
 6. tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos;
 7. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga.
 
Finansavimo sumos
Projektams įgyvendinti skiriama suma negali sudaryti daugiau kaip 90 procentų projekto išlaidų sumos. Teikiant paraišką privaloma pridėti kitus projekto finansavimo šaltinius ir iš jų planuojamas gauti sumas įrodančius dokumentus.
 
Pastabos
Teikdamas paraišką Departamentui, pareiškėjas praranda teisę gauti valstybės biudžeto lėšas tam pačiam projektui vykdyti iš kitų LR Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų ir/ar priemonių. Projektas negali būti dalinamas į mažesnius projektus (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), kuriems paraiškos būtų teikiamos ir gaunamos valstybės biudžeto lėšos jų įgyvendinimui kaip atskiriems projektams iš kitų Kultūros ministerijos strateginio plano programų ir/ar priemonių. Pagal šią Taisyklių nuostatą dalinis finansavimas tam pačiam projektui ar jo daliai negali būti gaunamas iš Lietuvos kultūros tarybos.
 
Paskirstoma suma
2015-aisiais metais projektų daliniam finansavimui numatoma paskirstyti 145 000 eurų.
 
Norite pateikti paraišką?
 1. Atidžiai susipažinkite su Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklėmis ir jų priedais.
 2. Įvertinkite, ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso reikalavimus, prioritetus ir tikslus.
 3. Jei taip, užpildykite nustatytos formos paraišką.
 4. Pridėkite privalomus dokumentus: juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) patvirtintas kopijas, kitų projekto finansavimo šaltinių garantinius raštus ir iš jų planuojamas gauti sumas (Eur), jeigu paraiška teikiama leidybos projektui, kartu privaloma pateikti leidybos projekto (leidinio) anotaciją ir (jei yra parengta) prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką, nurodyti leidinio tiražą, įrišimą, formatą ir kitus leidybinius duomenis.
 5. Paraišką teikite su lydraščiu. Lydraštyje privaloma nurodyti prioritetą, kuriam teikiama paraiška. Jeigu paraiška atitinka kelis prioritetus, nurodykite Jūsų manymu svarbiausią.
 6. Paraišką (1 egz.) siųskite registruotu laišku (paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data) arba pateikite Departamento Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui adresu: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius, LT-09309. Ant voko nurodykite ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui“.
 7. Paraiškos elektroninę versiją (Word formatu) atsiųskite ir elektroniniu paštu dovile@heritage.lt
 
Dažniausiai paraiškose pasitaikančios klaidos
 
 1. Norima rengti Europos paveldo dienų arba Europos žydų kultūros dienos renginius ne nustatytomis datomis. 2015-aisiais metais Europos paveldo dienos minimos rugsėjo 18-20 d., o Europos žydų kultūros diena – rugsėjo 6 d. Veiklos, kurios vyks ne šiomis datomis negali būti įtraukiamos į bendrą šių renginių programą ir naudoti Europos paveldo dienų arba Europos žydų kultūros dienos pavadinimo ir logotipų.
 2. Europos paveldo dienos arba Europos žydų kultūros diena organizuojamos kartu su miestelio švente ar yra kito renginio dalis.
 3. Europos paveldo dienų ir Europos žydų kultūros dienos renginių metu kaip pagrindinės pasirenkamos veiklos, kurios galėtų būti tik pagalbinėmis priemonėmis aktualizuojant, pristatant ir populiarinant nekilnojamąjį kultūros paveldą (mugės, spektakliai, koncertai, kulinarinio paveldo degustacijos, plenerai).
 4. Nepagrįstas biudžetas. Finansavimo prašoma išlaidų eilutėms, kurios nėra būtinos pagrindinėms projekto veikloms (pavyzdžiui, maisto prekės).
 5. Administracinės išlaidos viršija 20 %.
 6. Numatoma įsigyti prekių, kurios nebūtinos projektų vykdymui arba paraiška rengiama dėl šių prekių įsigijimo (pavyzdžiui, toneriai, spausdintuvai, kompiuteriai, diktofonai ir kita), nebent prekės tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas