Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Skelbiamas paraiškų 2014 priėmimas

Skelbiamas 2014 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas!

Skelbiamas 2014 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas. Paraiškos priimamos iki 2014 m. kovo 20 d. 17 val.
 
Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:
 • renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;
 • leidybai: šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.
Prioritetas teikiamas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. ĮV-109 nustatytus prioritetus, kuriuos galite rasti čia.
 • Projektai vertinami vadovaujantis šiais kriterijais:
 • rojekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai;
 • projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;
 • projekto kultūrinė-geografinė sklaida;
 • kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais;
 • projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga;
 • projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas;
 • tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos.
Projektams įgyvendinti skiriama suma negali sudaryti daugiau kaip 90 procentų projekto išlaidų sumos.
 
Dėmesio! Teikdamas paraišką Departamentui, pareiškėjas praranda teisę gauti valstybės biudžeto lėšas tam pačiam projektui vykdyti iš kitų LR Kultūros ministerijos programų ir/ar priemonių.
 
Kartu su paraiška (1 egz.) privaloma pateikti:
 • juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) patvirtintas kopijas;
 • kitų projekto finansavimo šaltinių garantinius raštus ir iš jų planuojamas gauti sumas (Lt);
 • jeigu paraiška teikiama leidybos projektui, kartu privaloma pateikti leidybos projekto (leidinio) anotaciją ir (jei yra parengta) prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką, nurodyti leidinio tiražą, įrišimą, formatą ir kitus leidybinius duomenis.
Paraiškas svarsto ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamento) direktoriui rekomendacijas dėl projektų dalinio finansavimo teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų paraiškų vertinimo ekspertų komisija, kurią sudaro Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Kultūros ministerijos ir Departamento deleguoti 7 nariai.
 
Paraiška teikiama su lydraščiu. Ji gali būti siunčiama registruotu laišku (tuomet paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data), arba pateikiama Departamento Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui adresu: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius, LT-09309, ant voko nurodant ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui".
 
Paraiškos elektroninę versiją būtina atsiųsti ir elektroniniu paštu: akvile@heritage.lt. Paraiškos daliniam finansavimui gauti priimamos iki 2014 m. kovo 20 d. 17 val.
 
Dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis projektų įgyvendinimo laikotarpis – iki 2014 m. gruodžio 10 d.
 
Kontaktinis asmuo:
Kultūros paveldo departamento
Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyr. specialistė
Akvilė Jagminaitė
(8 5) 273 42 36, akvile@heritage.lt
 
Priedai: 
 2014-02-13_Kultūros ministro įsakymas_IV-109
 NKPPSA_taisyklės
 1 priedas_Paraiškos forma
 2 priedas_Sutartis
 3 priedas_Sąmata prie sutarties
 4 priedas_Ataskaitos forma
 5 priedas_Dokumentų sąrašas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas