Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Skelbiamas leidybos paraiškų priėmimas 2011

Skelbiamas leidybos projektų paraiškų priėmimas daliniam finansavimui gauti (SVARBU! KEISIS PROJEKTŲ RĖMIMO TAISYKLĖS)

Skelbiamas 2011 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos (programos pavadinimas gali keistis) leidybos projektų paraiškų priėmimas daliniam finansavimui gauti.
 
Dalinis finansavimas skiriamas leidiniui parengti (autorinis atlyginimas, vertimas, redagavimas, korektūra, teksto rinkimas, maketavimas, meninis apipavidalinimas, iliustracijų parengimas), leidiniui išleisti (išlaidos medžiagoms, įrišimas, pozityvų gamyba, spaudos darbai).
 
Dalinis finansavimas skiriamas tik tiems leidybos projektams, kurių vykdytojai sutartyse nustatytą finansuojamų leidinių egzempliorių skaičių įsipareigoja nemokamai perduoti Departamentui ir bibliotekoms. Už 1 procentą Departamento skirtų lėšų projekto vykdytojas įsipareigoja perduoti 3 leidinio egzempliorius. Dalinis finansavimas gali siekti iki 80 procentų viso leidybos projekto lėšų poreikio atžvilgiu.
 
Prioritetas teikiamas leidybos projektams, kurie:
  • atitinka Departamento direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. Į-39, 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. Į-40, 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. I-45 ir 2010 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. Į-166 nuostatas;
  • 2011 m. numato parengti ir/ar išleisti leidinį atitinkantį temą „Lietuvos architektūros paveldas". Atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos architektūros paveldui pristatyti (2011 metais prioritetas teikiamas medinei architektūrai);
  • 2011 m. numato parengti ir /ar išleisti leidinį atitinkantį temą „Tarptautinė paveldosauginė mintis". Verstiniai užsienio autorių paveldosaugos teorijos darbai, supažindinantys su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis kultūros paveldo sampratomis, pateikiantys pamatinius šiuolaikinių paveldo išsaugojimo problemų aspektus;
  • 2011 m. numato parengti ir/arba išleisti leidinį apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje. Įvairaus pobūdžio moksliniai informaciniai leidiniai apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje, specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;
  • 2011 m. numato parengti ir/arba išleisti leidinį atitinkantį temą „Paveldo aktualijos". Valstybinių kultūros paveldo apsaugos institucijų organizuojamų konferencijų pranešimų, skirtų kultūros paveldo apsaugai propaguoti, lietuvių ir/ar anglų kalba leidyba, Lietuvos kultūros paveldo apsaugos ir tvarkytos veiklos apžvalga.
Kartu su paraiška (1 egz.) privaloma pateikti:
  • dalinį finansavimą liudijančius rėmėjų garantinius raštus (su įrašyta konkrečia paraiškos kofinansavimo suma (Lt);
  • bendrą projekto sąmatą su išskirtomis prašomo ir bendro biudžeto eilutėmis konkrečioms projekto veikloms;
  • leidybos projekto anotaciją (iki 2 psl. apimties lietuvių k.);
  • leidinio rankraštį kompiuterinėje laikmenoje (1 egz.) arba 1-2 puslapių apimties prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką ir turinio sudedamąsias dalis.
 
Leidybos projektų įgyvendinimo laikotarpis – iki 2011 m. gruodžio 10 d. Dokumentus prašome teikti iki 2011 kovo 25 d. 17 val. (galioja tik iki šios datos Departamento Dokumentų poskyryje užregistruotos paraiškos) adresu: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, 114 kabinetas.
 
Tel. ir el. paštas pasiteiravimui: (8 5) 2734236, nijole.v@heritage.lt. Kontaktinis asmuo Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Nijolė Vailionytė.
 
Prisegtukai:
Paraiškos forma
Leidybos sąmatos šablonas
Informaciją apie būsimą taisyklių pakeitimą

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas