Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Patvirtintas projektų sąrašas

Patvirtintas finansuojamų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašas

Dėmesio! Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento direktoriaus, 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. Į-102. Šiemet jame – 64 sklaidos ir pažinimo projektai.
 
 
Paraiškas vertino komisija, sudaryta iš ekspertų deleguotų Lietuvos respublikos restauratorių sąjungos, Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos archeologijos draugijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Departamento bei Kultūros ministerijos.
 
Šiemet bendrai gauta 216 paraiškų, iš jų 145 skirtos sklaidos ir pažinimo projektams.
Projektams finansuoti prašyta suma buvo gerokai didesnė nei turimas biudžetas, todėl skiriant dalinį finansavimą buvo svarbu išsikelti aiškius kriterijus ir pasirinkti tik labiausiai juos atitinkančius projektus.
 
Atsižvelgta į potencialią projektų naudą, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei ugdyti jį pažįstančią, išmanančią visuomenę, projekto rezultatų sklaidą ir veiklos tęstinumo galimybes, prioritetas teiktas paraiškoms, kuriose buvo pateiktas tikslus, realus biudžetas, nurodomos išlaidos pagrįstos. Taip pat stengtasi realistiškai įvertinti ir atsižvelgti į tai, ar projekto įgyvendinimas išties pasitarnautų vienam pagrindinių šios dalinio finansavimo programos tikslų – aktualizuoti kultūros paveldą: skatinti jį pamatyti, suvokti, išmokti jį vertinti ir išsiugdyti vidinę motyvaciją jį saugoti.
 
 
Atkreipiame pareiškėjų, kurių projektams skirtas dalinis finansavimas, dėmesį ir kviečiame juos iki gegužės 10 d. elektroniniu paštu dovile@heritage.lt atsiųsti sąmatas suderinimui ir sutarties šablonus su užpildytais duomenimis (rašyti vietose, pažymėtuose žaliai).
 

2015 m. gegužės 19 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. Į-117 "Dėl kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. Į-102 „Dėl 2015 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo" pakeitimo

Sąrašas

 

2015 m. rugsėjo 11 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. Į-203 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 23 d.  įsakymo Nr. Į-102 „Dėl 2015 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo" pakeitimo

Sarašas

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas