Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Dėl 2012 m. papildomai finansuotų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų

Dėl 2012 m. papildomai finansuotų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų

Vadovaujantis 2012 m. rugpjūčio 24 d. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų nagrinėjimo ekspertų komisijos, patvirtintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. Į-83, apklausos protokolu Nr. 4 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. Į-310 „Įsakymas dėl Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. Į-240 „Dėl lėšų skyrimo 2012 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui" pakeitimo" papildomai finansuoti du projektai:
  • AN-40 – Pavilnių ir Verkių regioninis parkas „Verkių dvaro kultūros diena";
  • AN-44 – Juozo Naujalio memorialinis muziejus „Genius loci. Vietos dvasia".
Tai pat, vadovaujantis minėtais dokumentais, leidybos projektui AL-15 – Vilniaus dailės akademijos leidykla „Senojo Vilniaus architektūra Mečislovo Sakalausko fotografijose" finansavimas nuo 10 000 Lt sumažintas iki 6 300 Lt.
 
Pridedama:
1. Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas;
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas;
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas