Titulinis
Finansuojami projektai
LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa
Aktuali informacija pareiškėjams
LR ir Šv. Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje paraiškos 2015 m.

Skelbiamas paraiškų finansuoti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus pagal Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą 2015 m. priėmimas

Paraiškos priimamos, vadovaujantis Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-559.
 
Paraišką išsaugojimo darbų finansavimui gali teikti objekto valdytojas arba jo įgaliotas asmuo.
 
Paraišką, išsaugojimo darbų duomenų sąrašus su Apraše nurodytais (paraiškoje nurodytus išsaugojimo darbus atitinkančiais) dokumentais arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis jų kopijomis Pareiškėjas gali pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padaliniui (pagal kultūros vertybės adresą) tiesiogiai, siųsti paštu registruotu laišku arba perduoti per kurjerį. Paraišką Departamento teritoriniam padaliniui elektroniniu būdu galima pateikti ir elektroniniu būdu – oficialiu Departamento teritorinio padalinio elektroninio pašto adresu, pasirašytą elektroniniu parašu.
 
Skiriant finansavimą iš valstybės biudžeto, prioritetas teikiamas pagal šiuos atrankos kriterijus:
  • Tęstiniai darbai;
  • kultūros paveldo objekto, kilnojamosios kultūros vertybės ar vertybės, esančios viena iš kultūros paveldo statinio vertingąja savybe (dailės kūrinio), būklė, (nurodyta statinio pripažinimo avariniu akto ar statinio ekspertizės akto išvadose arba Restauravimo tarybos išvadose);
  • reikšmingumo lygmuo, kuris nustatytas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos vertinimo aktu, tokia eilės tvarka: nacionalinis, regioninis, vietinis;
  • kultūros paveldo objekto priskyrimas medinės architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;
  • didesnis kultūros paveldo objekto valdytojo finansinis indėlis, apskaičiuojamas procentais nuo prašomos finansuoti sumos;
  • pagal PTR ,,Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" parengtas ir Departamento teritorinio padalinio suderintas tvarkybos darbų projektas ir gautas leidimas šio projekto įgyvendinimui, išduotas vadovaujantis PTR ,,Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės".
Finansavimą gavusiųjų kultūros paveldo objektų sąrašas (Programa) bus paskelbtas Departamento interneto svetainėje www.kpd.lt skyriuje ,,Finansuojamos programos/ LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa/ Aktuali informacija pareiškėjams" per 3 darbo dienas, Lietuvos Respublikos kultūros ministrui įsakymu patvirtinus Programą.

Paraiškas 2015 metų finansavimui iki 2014 m. rugsėjo 1 d. priima Departamento teritorinių padalinių atsakingi specialistai:

ALYTAUS TERITORINIS PADALINYS
Birutės g. 3a
LT-62151 Alytus
alytus@heritage.lt
vyriausioji valstybinė inspektorė Margarita Janušonienė, 8 315 25954, m.janusoniene@heritage.lt
 
KAUNO TERITORINIS PADALINYS
Rotušės a. 29
LT-44033 Kaunas
kaunas@heritage.lt
vyriausioji valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė, tel. 8 3720 85 84, asta.n@heritage.lt
 
KLAIPĖDOS TERITORINIS PADALINYS
Tomo g. 2
LT-91245 Klaipėda
klaipeda@heritage.lt
vyresnioji specialistė Vilma Norvaišienė, tel. 8 46 21 64 90; v.norvaisiene@heritage.lt
 
MARIJAMPOLĖS TERITORINIS PADALINYS
Vytauto g. 19
LT-68300 Marijampolė
marijampole@heritage.lt
vyresnioji specialistė Violeta Kasperavičiutė 8 343 552 46, violeta.kasperaviciute@heritage.lt
 
PANEVĖŽIO TERITORINIS PADALINYS
Laisvės a. 1
LT-35175 Panevėžys
panevezystp@heritage.lt
vyriausioji specialistė Birutė Beresnevičienė 8 45 58 17 80, b.beresneviciene@heritage.lt;
vyresnioji specialistė 8 45 58 17 80, r.kerbediene@heritage.lt;
vyriausioji valstybinė inspektorė Laima Saulytytė – Statkevičienė, l.saulytyte@heritage.lt
 
ŠIAULIŲ TERITORINIS PADALINYS
Aušros al. 15
LT-76299 Šiauliai
siauliai@heritage.lt
vyresnioji specialistė Sonata Sukožauskienė, 8 41 52 36 65, s.sukozauskiene@heritage.lt
 
TAURAGĖS TERITORINIS PADALINYS
Dariaus ir Girėno g. 5
LT-72215 Tauragė
taurage@heritage.lt
vedėjas Vidas Narbutas, navi@heritage.lt;
vyriausias specialistas Sergėjus Neverovas, tel.\ fax. 8 446 61474, sergejus@heritage.lt
 
TELŠIŲ TERITORINIS PADALINYS
Gėlių g. 1
LT-87111 Telšiai
telsiai@heritage.lt
vyriausioji specialistė Loreta Barysienė 8 444 543 05; loreta.b@heritage.lt
 
UTENOS TERITORINIS PADALINYS
Utenio a. 5
LT-28248 Utena
utena@heritage.lt
vyresnioji specialistė Judita Žemaitienė, 8 389 568 81, j.zemaitiene@heritage.lt
vyriausiasis valstybinis inspektorius Edmundas Vilkas, 8 389 568 81, e.vilkas@heritage.lt
 
VILNIAUS TERITORINIS PADALINYS
Šnipiškių g. 3
LT-09309 Vilnius
vilnius@heritage.lt
vyriausias valstybinis inspektorius Povilas Mečkovskis, 8 5 210 98 45, povilas@heritage.lt
 
  Finansavimo tvarkos aprašas
  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. ĮV-559
  Paraiškos formos pavyzdys

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas