Titulinis
Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas su Baltarusija

Bendradarbiavimas su Baltarusija

Šimtmečius trukusi bendra Lietuvos ir Baltarusijos istorija paliko didžiulį abiems tautoms reikšmingų istorinių paminklų palikimą, kurį svarbu išsaugoti ir puoselėti bendromis pastangomis.


Tuo tikslu 2009 m. vasario 12 d. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo istorijos ir kultūros paveldo apsaugos srityje (toliau – Susitarimas) Šiuo Susitarimu siekiama skatinti efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, saugant abiejose šalyse esančius kultūros paveldo objektus. Pagal šį Susitarimą, abi Šalys vykdo jų valstybių teritorijose esančių istorijos ir kultūros paveldo vertybių, susijusių su bendra abiejų valstybių istorija ir kultūra, apskaitą, tyrimus ir apsaugą pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus.

 

Įgyvendinant Susitarimo nuostatas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) 2009 m. balandžio 22-23 d. Vilniuje surengė I-jį Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos ir kultūros paveldo apsaugos specialistų posėdį, kuriame buvo pasikeista patirtimi kultūros paveldo apsaugos srityje, aptarta veikianti įstatyminė bazė, susitarta dėl kriterijų bendro kultūros paveldo sąrašo sudarymui, nutarta keistis aktualia informacija apie abiejose šalyse numatomus renginius istorijos ir kultūros paveldo apsaugos srityje. Buvo nutarta suformuoti Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldo ekspertų grupes, kurios dalyvaus darbiniuose posėdžiuose ir koordinuos veiklą savo šalyje.

 

Tęsiant pradėtą darbą, 2009 m. lapkričio 26-27 d. Minske (Baltarusija) įvyko II-sis Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldo ekspertų grupių posėdis, kuriame buvo pateikti pasiūlymai ir numatyti terminai konkretiems darbams ir projektams.

 

III-sis Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldo ekspertų grupių posėdis, kurį organizavo Departamentas, įvyko 2011 m. gruodžio 20-21 d. Vilniuje. Posėdžio metu buvo aptartas numatytų priemonių įgyvendinimas ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

 

Vadovaujantis Susitarimo nuostatomis ir įgyvendinant dvišaliuose darbo grupių posėdžiuose numatytas veiklas, šalys keičiasi specialistais ir patirtimi kultūros paveldo objektų saugojimo, restauravimo ir aktualizavimo klausimais, dalyvauja bendruose renginiuose ir seminaruose.

 

Siekiant užkirsti kelią nusikalstamai veiklai archeologinio paveldo srityje, 2012 m. gegužės 30 - birželio 1 d. Vilniuje, Departamentas organizavo tarptautinį pasitarimą, kuriame dalyvavo ir Baltarusijos specialistai. Pasitarimo metu buvo pasidalinti aktualia informacija bei gerąja patirtimi kovoje su nelegalia prekyba archeologinio paveldo objektais, aptartos šalių bendradarbiavimo galimybės ir numatyti tolimesnio bendradarbiavimo veiksmai, kovojant su „juodąja archeologija".

 

2016 metais Departamentas dalyvavo koordinuojant ir įgyvendinant bendrą Lietuvos ir Baltarusijos projektą „LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose tyrimai ir pritaikymo lankymui koncepcija“ (toliau – Projektas). Šiame Projekte taip pat dalyvavo Nesvyžiaus nacionalinis istorijos-kultūros muziejus-draustinis ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Projektas finansuotas iš Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Projekto tikslas - supažindinti Baltarusijos specialistus su Lietuvos patirtimis kultūros paveldo tyrimo, išsaugojimo, valdymo, atgaivinimo ir kultūrinio turizmo srityse. Projekto metu buvo atlikti pavyzdiniai antropologiniai ir architektūriniai tyrimai, polichromijos, medžio, metalo, akmens konservavimo ir restauravimo darbai. Taip pat, parengta mauzoliejaus išsaugojimo, sutvarkymo ir pritaikymo lankymui koncepcija.

 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo istorijos ir kultūros paveldo apsaugos srityje

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas