Titulinis
Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
ES ir kultūros paveldas

Dalyvavimas tarptautinėje darbo grupėje „ES ir Kultūros paveldas“

Tarptautinė darbo grupė „ES ir Kultūros paveldas" (angl. Reflection Group „EU and Cultural Heritage") susikūrė 2010 metais, siekiant integruoti kultūros paveldą į kitas ES politikos sritis bei suformuoti ilgalaikę kultūros paveldo strategiją europiniame lygmenyje. Šią darbo grupę sudaro ES nacionalinių kultūros paveldo ministerijų ir departamentų atstovai, kurių veiklos tikslas – stebėti ES teisės aktų poveikį kultūros paveldui, siekti kultūros paveldo integravimo į kitas ES politikos sritis, vykdant atitinkamas ES politikos ir finansines priemones bei aktyviai bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos Taryba, vyriausybinėmis (EHLF, EAC, Herein aisbl) bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

Lietuva šios darbo grupės veikloje dalyvauja nuo 2011 metų, jai atstovauja Kultūros paveldo departamento Registro tvarkymo, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas. Šiuo metu darbo grupėje yra 19 Europos šalių, kurioms paeiliui kasmet suteikiama pirmininkavimo teisė. Pirmininkaujanti šalis savo šalyje organizuoja darbo grupės posėdžius, kurių metu aptariami aktualūs paveldosaugos klausimai.

 

Lietuva šiai darbo grupei pirmininkavo 2013 metais. Lietuvos pirmininkavimo metu, Departamentas organizavo du darbo grupės posėdžius Vilniuje: 2013 m. vasario 19-22 d. ir rugsėjo 22-24 d. Posėdžiuose taip pat dalyvavo Europos Tarybos, Europos Komisijos bei nevyriausybinės organizacijos „Europa Nostra" atstovai. Posėdžių metu buvo aktyviai diskutuojami pasirengimo tarptautinei konferencijai „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020" – siekiant integruoto požiūrio" (2013 m. lapkričio 13-14 d., Vilnius) klausimai, kultūros paveldo politikos aspektai Graikijos ir Italijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, kiti aktualūs kultūros paveldo apsaugos klausimai.

 
Darbo grupės posėdis 2013 m. vasario 19-22 d. Darbo grupės posėdžio dalyviai Vilniuje Darbo grupės posėdis 2013 m. rugsėjo 22-24 d. Darbo grupės posėdžio dalyviai Užutrakyje
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas