Titulinis
Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
Dalyvavimas EHLF veikloje

Dalyvavimas EHLF veikloje

Europos kultūros paveldo teisinis forumas (EHLF – European Heads Legal Forum) yra neformali organizacija, kurią sudaro Europos šalių nacionalinių kultūros paveldo organizacijų deleguoti atstovai. Jų uždavinys – stebėti ES teisės aktų poveikį Europos šalių kultūros paveldui ir laiku informuoti nacionalines administracijas apie rengiamų teisės aktų galimas grėsmes kultūros paveldui, aktyviai bendradarbiauti su Europos Komisija, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis kultūros paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant apginti Europos šalių kultūros paveldo interesus.
 
Lietuva dalyvauja EHLF veikloje nuo 2011 metų; 2013 m. oficialiu Lietuvos atstovu šioje darbo grupėje paskirta Kultūros paveldo departamento Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Šimkūnaitė.
 
2013 m. lapkričio 11-12 d., Kultūros paveldo departamentas organizavo metinį EHLF pasitarimą Vilniuje. Pasitarime dalyvavo EHLF nariai iš 22 šalių: Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Vengrijos, Vokietijos, o taip pat Europos Komisijos bei Europos paveldo vadovų forumo (EHHF) atstovai. Posėdžių metu buvo svarstomi aktualūs EHLF veiklos klausimai, Lietuvos Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė buvo pakviesta skaityti pranešimą apie Europos muziejų organizacijų tinklą NEMO (Network of European Museum Organisations). Buvo pripažinta, kad būtina aktyvinti bendradarbiavimą su NEMO bei kitomis organizacijomis, tęsti aktyvų tarpusavio komunikavimą, siekiant laiku informuoti savo šalies atsakingas institucijas, EHHF bei EFLF narius apie kultūros paveldo apsaugos aktualijas ir galimas grėsmes.

Daugiau informacijos apie EHLF

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas