Titulinis
Bendradarbiavimas su Europos Taryba
herein

Dalyvavimas HEREIN veikloje

Europos Tarybos inicijuotas Europos paveldo tinklas HEREIN – tai Europos šalių kultūros paveldo informacinė sistema, kurios duomenų bazėje kaupiama informacija apie Europos šalių kultūros paveldo politiką, teisinę sistemą, finansavimą, sklaidą ir kt. Šiuo metu HEREIN tinklui priklauso daugiau kaip 40 Europos šalių viešojo administravimo įstaigų, atsakingų už nacionalinę politiką kultūros paveldo srityje. Kiekvienai šaliai atstovauja nacionalinis koordinatorius, kuris savo šalyje koordinuoja duomenų surinkimą ir pateikimą HEREIN tinklui bei dalyvauja jo veikloje. Nuo 2015 metų HEREIN nacionaline koordinatore Lietuvoje deleguota Kultūros paveldo departamento Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Justina Bertulytė.

 

2016 metais parengtas ir viešinimui HEREIN tinklalapyje pateiktas Lietuvos Respublikos profilis bei institucijų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas Lietuvos Respublikoje, schema, parengtos nacionalinių ataskaitų teminių dalių santraukos (apibendrinimai). Taip pat, teikta informacija, pildyti šie klausimynai: apie kultūros paveldo valstybinį administravimą, profesinius susivienijimus, profesines tyrimų institucijas, savanoriškos iniciatyvas, nevyriausybines organizacijas valstybėse – Europos paveldo tinklo (HEREIN) narėse, taip pat narių dalyvavimą tarptautinėse organizacijose; apie kilnojamųjų kultūros vertybių eksporto teisinį reglamentavimą bei šios veiklos bendrąją praktiką valstybėse – Europos paveldo tinklo (HEREIN) narėse; apie valstybės ir kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams, statistinius objektų duomenis.

 

Daugiau informacijos: https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/herein-heritage-network

 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas