Titulinis
Bendradarbiavimas su Europos Taryba
EPD
Europos paveldo dienų „Paveldėkime savo ateitį“ metu pristatyta iniciatyva atstatyti paminklą Aleksoto savanoriams „Pieta“

Europos paveldo dienų „Paveldėkime savo ateitį“ metu pristatyta iniciatyva atstatyti paminklą Aleksoto savanoriams „Pieta“

Europos paveldo dienų „Paveldėkime savo ateitį“ metu pristatyta iniciatyva atstatyti paminklą Aleksoto savanoriams „Pieta“
 
1927 m. Aleksoto kapinių žemėje, ant kalnelio, vietos parapijos klebono kunigo Jeronimo Valaičio (1887–1970) iniciatyva, Šaulių trečiosios oro eskadrilės karininkų ir kitų geros valios žmonių aukomis pastatytas paminklas „Pieta“, skirtas Aleksoto savanoriams, žuvusiems kovose už Lietuvos nepriklausomybę. 6 m aukščio paminklo su postamentu autorius – žymus skulptorius Antanas Aleksandravičius (1885–1970). Skulptūrinė grupė iš terakotos buvo išdegta Palemone,  brolių Vailokaičių plytinėje. 1927 m. rugpjūčio 1 d. paminklą pašventino kun. J. Tumas-Vaižgantas, iškilmėse dalyvavo, ats. plk. J. Čaplikas, gen. štabo plk. P. Plechavičius. Jis savo kalboje pasakė:
 „Jūsų kilniomis pastangomis šiandieną kariai gali pasidžiaugti. Jūs pastatėt paminklą, nes nepamiršote tų, kurie savo noru ėjo ginti Tėvynės. Tas paminklas žadins mūsų jaunose kartose meilę prie tos Tėvynės. Tad lai šis paminklas  būna mums visiems meilės simbolis, o priešams tebūnie jis didelė baimė“.
 
Laikui bėgant dėl atmosferos poveikio nepatvari paminklo medžiaga (terakota) ėmė trupėti, irti, skulptūra prarado savo formas. Sovietmečiu nuo apleisto paminklo buvo nuplėštos plokštės su savanorių pavardėmis. 1964 m. Aleksoto kapinės uždarytos.
 
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui planuojama paminklą atstatyti. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pradėjo šio objekto įrašymo į Kultūros vertybių registrą procedūrą. Kauno miesto savivaldybė atidarė sąskaitą paminklui „Pieta“ atstatyti.
 
Europos paveldo dienų-2015 metu Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyrius  organizavo edukacinį projektą „Pagerbkime Aleksoto savanorius, žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę“. Visuomenei ši iniciatyva pristatyta rugsėjo 18 d. Ekskursijos „Lietuvos karių memorialinės vietos Kauno užnemunėje“ metu gidė Audronė Bakūnienė  pasakojo apie karius, kurių palaikai ilsisi Aleksoto žemėje ir apie tuos, kurie pasirūpino jiems pastatyti paminklus. Kauno Kovo 11-osios gimnazijos moksleiviai, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Gražinos Stonienės, gražiai pagerbė žuvusiųjų Lietuvos karo lakūnų atminimą Seniavos, senosiose Aleksoto kapinėse, kur buvo uždegtos žvakeles ir padėtos gėlės. Senojoje Aleksoto bažnytėlėje kunigas Valius Zubavičius pasakojo apie saugomas parapijos senąsias tradicijas ir apie šiandieninę labdaringą bažnyčios veiklą. Renginyje dalyvavusi skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus duktė Ramunė Korsakienė pasidalino prisiminimais apie tėvo darbą kuriant „Pietą“, kitus paminklus žymiems mūsų didžiavyriams. Susikaupimo valandėlę naujojoje Aleksoto bažnyčioje skambėjo Kauno J. Gruodžio konservatorijos dėstytojos Danguolės Galinauskienės atliekamos giesmės. Ekskursiją baigėme Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje,  padėjome gėles prie kariuomenės vado paminklo.
 
Edukacinio projekto metu dalyviams išdalinti lankstinukai „Atstatykime Aleksoto „Pietą“ primins ne tik garsiąją paminklo praeitį, bet ir Kauno miesto savivaldybės sąskaitą, į kurią galima pervesti lėšas: sąskaitos Nr. LT 59 4010 0425 0038 8593  AB DNB banke ( banko kodas 40100). Norintys paaukoti lėšų mokėjimo paskirtyje turėtų įrašyti: „Pietos“ skulptūrai atstatyti“.
 
Edukacinį projektą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Renginio partneris UAB „Mūsų Odisėja“.
 
                      Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas