Titulinis
Direktoriaus strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai
Veiklos užduotys 2015 metais

Veiklos užduotys 2015 metais

EINAMŲJŲ 2015 METŲ UŽDUOTYS
 
1. Užtikrinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. veiklos plano priemonių vykdymą.

2. Inventorizuoti Kultūros vertybių registrą, įvertinat atskirų sunykusių kultūros paveldo objektų tolesnės apsaugos reikalingumą.

3. Inicijuoti pavyzdinės žydų kultūros paveldo kelio organizacinės struktūros sukūrimą; inicijuoti paveldosauginio ugdymo programos mokytojams sukūrimą bei 100 lankytinų objektų sąrašo vidurinių mokyklų moksleiviams sudarymą.

4. Užtikrinti Kultūros ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. ĮV-318 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių vykdymą, atliekant Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais, stebėseną.

5. Optimizuoti kultūros paveldo teisinį reguliavimą, sisteminant ir šalinant perteklines kultūros paveldo ir jo statuso sampratas, apsaugos dokumentų ir saugojimo reikalavimų nuostatas bei teisės aktų prieštaravimus.

6. Įdiegti Personalo motyvavimo sistemą, įtvirtinant įstaigos vidinės kultūros tradicijas, socialinio saugumo, saviraiškos, kompetencijų ugdymo ir teisės į karjerą galimybę (2015 m. IV ketvirtis) bei atlikti Departamento struktūrinius pertvarkymus, siekiant optimizuoti Departamento valdymą.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas